Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Status OPP: tak

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: M. Radom

Nr KRS lub innego rejestru: 0000366119

NIP: 7962659303

Adres strony internetowej: https://razem.radom.pl/

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” jest organizacją działającą od 2004 r. Stowarzyszenie zatrudnia wykwalifikowaną kadrę opiekuńczo - wychowawczą, pedagogiczną i terapeutyczno - rehabilitacyjną. Naszymi podopiecznymi są dzieci i dorośli w różnym stopniu niepełnosprawności. Głównym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami zarówno dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich rodzin. Powstanie naszej organizacji jest odpowiedzią na potrzeby i problemy (niepełnosprawność fizyczna, upośledzenia umysłowe oraz inne dysfunkcje rozwojowe) z jakimi borykają się nasi podopieczni. Stowarzyszenie prowadzi: • Przedszkole Niepubliczne "Kraina Radości", • Środowiskowy Dom Samopomocy, • Niepubliczny Żłobek "Kraina Radości" • Restaurację "Różany Gościniec" Stowarzyszenie w lutym 2010 r. otworzyło pierwsze w Radomiu niepubliczne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnościami pn. „Kraina Radości”. Początki były bardzo trudne ale widząc jak potrzebna jest taka placówka. Stowarzyszenie podjęło trud utworzenia takiego przedszkola. Przedszkole obecnie mieści się w dwóch budynkach na terenie miasta Radomia. Pod opieką Przedszkola „Kraina Radości” jest ok. 160 dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi. Prowadzimy zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, a dla każdego dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego tworzony jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Dodatkowo dzieci biorą udział w zajęciach grupowych i terapiach indywidualnych takich jak: muzykoterapia, kynoterapia, gimnastyka korekcyjna, język angielski, tańce, zajęcia kulinarne – kuchcikowo, Integracja Sensoryczna, trening słowny metodą Tomatisa, EEG Biofeedback, logopedia. Stowarzyszenie od września 2015 roku prowadzi również Niepubliczny Żłobek "Kraina Radości", który dysponuje 14 miejscami dla maluszków do 2,5 roku życia. W prowadzonym przez Stowarzyszenie Żłobku, profesjonalnie i z zaangażowaniem zajmujemy się opieką nad dziećmi w wieku od 12 miesiąca do 2,5 lat. Zapewniamy opiekę wychowawczą, wspomagamy indywidualny rozwój dziecka, uczymy zabawy w grupie, dzielenia się z innymi czy umiejętności niezbędnych w życiu codziennym. Nasz Żłobek ma na celu zapewnienie opieki nad dziećmi i wspieranie ich rozwoju w atmosferze zabawy i radości. Przez dwa lata Stowarzyszenie wspierało też dorosłe osoby niepełnosprawne w Klubie Integracji Społecznej (KIS) prowadząc dzienny ośrodek. Po zakończeniu programu KIS, Stowarzyszenie otworzyło Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) dla 40 uczestników, który jest ośrodkiem wsparcia dla osób z upośledzeniem umysłowym typu B i działa do dzisiaj. Nadmieniamy, że uczestniczenie w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy – to nie tylko wyjście z domu i zajęcia z terapii zajęciowej, to także poznanie nowych przyjaciół, to wyjścia do kina, teatru, restauracji, wycieczki oraz wiele innych pozytywnych doznań, których nie byłoby gdyby nie zaangażowanie terapeutów zajęciowych i naszego wykwalifikowanego personelu. Naszym głównym celem jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami w każdym tego słowa znaczeniu, dlatego otworzyliśmy restaurację pn. „Różany Gościniec”, w której także zatrudniamy pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Osoby te mają teraz możliwość udowodnić, że są potrzebne i mogą realizować się również zawodowo. Stowarzyszenie współpracuje i nawiązuje kontakty z innymi podmiotami społecznymi oraz placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu kształtowania właściwych postaw u dzieci i młodzieży względem osób z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, zachęca różne osoby do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenia warunków do szeroko pojętej działalności na rzecz osób z niepełnosprawności a szczególnie działalności kulturalnej i rekreacyjnej.

Miejscowość: M. Radom

Ulica: Sobótki

Nr domu i lokalu: 5 /

Kod pocztowy: 26-600

Powiat: Powiat m. Radom

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2004

Telefon: 48 360 35 02

E-mail: administracja@razem.radom.pl

Strona www: https://razem.radom.pl/


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: tak

Uwagi: winda, sprzęt rehabilitacyjny, terapeuci, pedagodzy

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000366119

REGON: 673018711

NIP: 7962659303

Rok powstania: 2004

Obszary działania organizacji:

  • działalność charytatywna
  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

powróć