Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: M. st. Warszawa

Nr KRS lub innego rejestru: 0000214195

NIP: 5242529706

Adres strony internetowej: ttpik.pl

TTPiK zajmuje się prowadzeniem kursów i szkoleń z zakresu turystyki kwalifikowanej i rekreacji dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych. Ramowym kursem jest Instruktor Turystyki Kwalifikowanej o różnych specjalnościach (turystyka rowerowa, kajakowa czy piesza) Aktywnie bierze udział w konsultacjach społecznych aktów prawnych procedowanych w Ministerstwie Edukacji oraz Departamencie Turystyki w Ministerstwie Rozwoju.

Miejscowość: M. st. Warszawa

Ulica: F. Pancera

Nr domu i lokalu: 11 / 11

Kod pocztowy: 03-187

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2003

Telefon: 606 314 661

E-mail: ttpik@ttpik.pl

Strona www: ttpik.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000214195

REGON: 015799359

NIP: 5242529706

Rok powstania: 2003

Obszary działania organizacji:

  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
  • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • turystyka i krajoznawstwo
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

powróć