Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zwykłe

Miejscowość: M. Płock

Nr KRS lub innego rejestru: 27

NIP: 7743251074

Adres strony internetowej: -

Stowarzyszenie, założone przez rodziców nastoletnich osób niepełnosprawnych. Cel: pozyskiwanie funduszy na wypoczynek i rozrywkę osób niepełnosprawnych z Płocka i okolic.

Miejscowość: M. Płock

Ulica: Tysiąclecia

Nr domu i lokalu: 9 / 64

Kod pocztowy: 09-400

Powiat: Powiat m. Płock

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2019

Telefon: -

E-mail: odczarujmyinnyswiat@gmail.com

Strona www: -


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zwykłe

Nr KRS lub innego rejestru: 27

REGON: 384821357

NIP: 7743251074

Rok powstania: 2019

Obszary działania organizacji:

  • działalność charytatywna
  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  • promocja i organizacja wolontariatu
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  • turystyka i krajoznawstwo
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

powróć