Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Koło Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Kondrajcu

Status OPP: tak

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: Sochocin

Nr KRS lub innego rejestru: 1420110001

NIP: 5671917768

Adres strony internetowej: https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Gospody%C5%84-Wiejskich-z-siedzib%C4%85-w-Kondrajcu-289762604939333/

KGW z siedzibą w Kondrajcu zostało zawiązane w grudniu 2018 r. Od samego początku istnienia stowarzyszenie cechuje się bardzo dużą aktywnością społeczną. Mamy za sobą organizacje balu karnawałowego, wigilii, zabawy sylwestrowej, pikniku integracyjnego dla mieszkańców gminy. Zorganizowałyśmy również warsztaty kulinarne. Uczestniczyłyśmy aktywnie w kilku wystawach. Zdobyłyśmy II nagrodę w konkursie kulinarnym w Płońsku. Nasza działalność jest głównie ukierunkowana w integrację mieszańców gminy Sochocin.

Miejscowość: Sochocin

Ulica: Kondrajec

Nr domu i lokalu: 20 /

Kod pocztowy: 09-110

Powiat: Powiat płoński

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2018

Telefon: 519171160

E-mail: asia.stache@o2.pl

Strona www: https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Gospody%C5%84-Wiejskich-z-siedzib%C4%85-w-Kondrajcu-289762604939333/


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 1420110001

REGON: 382027247

NIP: 5671917768

Rok powstania: 2018

Obszary działania organizacji:

  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
  • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

powróć