Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Stowarzyszenie Kobiet Karolina z Karolinowa

Status OPP: nie

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: Załuski

Nr KRS lub innego rejestru: 0000406485

NIP: 5671902666

Adres strony internetowej: https://zenskiekarolinowo.blogspot.com

Stowarzyszenie Kobiet "Karolina" z Karolinowa, powstało z inicjatywy mieszkanek Karolinowa, chcących aktywnie spędzać czas, mieć wpływ na rozwój naszego regionu. Głownymi celami stowarzyszenia jest aktywizowanie mieszkańców do działań na rzecz rozwoju środowiska wiejskiego, działanie na rzecz rozwoju różnych form przedsiębiorczości na wsi, dbałość o zachowanie kultury materialnej i niematerialnej regionu oraz propagowanie metod i sposobów produkcji zdrowej żywności oraz zdrowego stylu życia, a przede wszystkim promocja Gminy Załuski. Członkami naszego Stowarzyszenia może być każdy, kto wyrazi chęć wspierania naszych działań i będzie czynnie uczestniczył w naszych przedsięwzięciach.

Miejscowość: Załuski

Ulica: Karolinowo

Nr domu i lokalu: 34 /

Kod pocztowy: 09-142

Powiat: Powiat płoński

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2011

Telefon: 668088424

E-mail: skk.karolinowo@wp.pl

Strona www: https://zenskiekarolinowo.blogspot.com


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000406485

REGON: 145937190

NIP: 5671902666

Rok powstania: 2011

Obszary działania organizacji:

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

powróć