Mapa aktywności lokalnej województwa mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do współtworzenia mapy aktywności lokalnej województwa mazowieckiego poprzez dodanie swojej organizacji do bazy danych na naszej stronie.

Chcielibyśmy, aby docelowo znalazły się tu dane mazowieckich organizacji aktywnie działających w swoich środowiskach. W szczególności tych  korzystających ze wsparcia finansowego Województwa Mazowieckiego, jak również współpracujących z nim w inny sposób, np. poprzez udział w konsultacjach programu współpracy.

Zdajemy sobie sprawę, że uzupełnianie zawartych w niej danych możliwe jest tylko przy aktywnym udziale samych organizacji pozarządowych. Zachęcamy więc wszystkich do umieszczania i aktualizowania w bazie informacji o działaniach swoich organizacji.

W trosce o aktualność danych wprowadzonych do bazy, co roku przeprowadzana będzie jej aktualizacja. Do każdej organizacji, której dane znajdują się w bazie zwracać się będziemy z prośbą o ich weryfikację i  ewentualną aktualizację.

Aby dodać organizację do bazy, a później mieć możliwość aktualizacji danych należy uzyskać login i hasło, korzystając z formularza poniżej (+Dodaj organizację)


 

Wyszukaj Organizacje Pozarządowe działające na terenie województwa Mazowieckiego

+ Dodaj organizację

Wyszukiwarka organizacji

Wyniki wyszukiwania

Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy

Status OPP: tak

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Miejscowość: M. Radom

Nr KRS lub innego rejestru: 0000457851

NIP: 9482599051

Adres strony internetowej: http://www.noweperspektywy.radom.pl

Misją naszego Stowarzyszenia jest wspieranie ludzi w zmienianiu ich życia na lepsze, poprzez odkrywanie ich potencjału, podnoszenie motywacji do działania oraz wzmacnianie na każdym etapie życia. Jesteśmy organizacją non-profit. Od 2013 roku na terenie Radomia i okolic niesiemy pomoc rodzinom i ich członkom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, jak również wspieramy tych, który pragną rozwijać swoje zainteresowania i pasje.. Doświadczenia zdobyte podczas odbywania praktyk w Wielkiej Brytanii stały się inspiracją do podjęcia dążeń do otwarcia na terenie miasta Radomia placówki, która obejmuje swoim wsparciem całe rodziny. Tak powstało Centrum Wspierania i Edukacji Rodzin (CWiER) Dużą uwagę przywiązujemy do osób i instytucji, z którymi współpracujemy. To właśnie wybitni specjaliści, praktycy, a przede wszystkim wspaniali i otwarci na drugiego człowieka ludzie są nasza siłą. Dla nas każdy człowiek jest ważny, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, wyznawanych poglądów, czy też wyznania. Staramy się pomagać tak, by wszystkim chciało się chcieć. NASZE DZIAŁANIA: Organizujemy różnorodne formy wsparcia w tym: konsultacje indywidualne, terapię, spotkania grupowe, m.in. Bezpłatne konsultacje specjalistów (psycholog, prawnik, pedagog, terapeuta rodzin) Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży Wsparcie osób z chorobami neurodegeneracyjnymi i ich rodzin Grupy wsparcia: onkologiczna Szkoła dla Rodzin terapie uzależnień dla rodzin preadopcyjnych i zastępczych Prowadzimy profesjonalne szkolenia i warsztaty dla profesjonalistów, rodziców i opiekunów, pracowników urzędów i instytucji pomocowych w tematach związanych z: komunikacją interpersonalną wypaleniem zawodowym budowaniem zespołu rozwiązywaniem konfliktów w zespole problemy wychowawcze i rozwój dziecka terapią par, kryzysami małżeńskimi seksualnością osób starszych i niepełnosprawnych prawem rodzinnym Rozwijamy zdolności i zainteresowania, odkrywamy talenty- Akademia Talentów Junior Włączamy osoby starsze w działania społeczne - Grupa Aktywni 60+ Aktywizujemy oraz rozwijamy kompetencje zawodowe: Wsparcie dla osób bezrobotnych: kursy zawodowe, przygotowanie do zawodu, TUS, spotkania z trenerem pracy oraz doradcą zawodowym. Propagujemy wolontariat młodzieżowy Obejmujemy pomocą rodziny posiadające dziecko niepełnosprawne Propagujemy zdrowy styl życia Realizujemy krajowe oraz międzynarodowe projekty

Miejscowość: M. Radom

Ulica: Lubońskiego

Nr domu i lokalu: 2 /

Kod pocztowy: 26-600

Powiat: Powiat m. Radom

Województwo: mazowieckie

Rok powstania: 2013

Telefon: 533 523 043

E-mail: perspektywy.nowe@gmail.com

Strona www: http://www.noweperspektywy.radom.pl


Siedziba dostępna dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dane rejestrowe:

Forma prawna: Stowarzyszenie zarejestrowane

Nr KRS lub innego rejestru: 0000457851

REGON: 146640338

NIP: 9482599051

Rok powstania: 2013

Obszary działania organizacji:

  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
  • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  • promocja i organizacja wolontariatu
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  • udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Dotacje z budżetu województwa mazowieckiego

Rok Obszar współpracy Tytuł projektu Kwota dotacji
2018 AKTYWIZACJA I WSPARCIE OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ OTĘPIENNĄ ORAZ ICH RODZIN
powróć