Potrzebna pomoc

obrazek kategorii apel o pomoc

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpływają prośby o wsparcie osób indywidualnych - najczęściej w związku z koniecznością pokrycia wysokich kosztów lecznia i rehabilitacji.

Z powodów formalnoprawnych nie jest możliwe udzielenie bezpośredniej pomocy przez Urząd czy Samorząd. Za zgodą zainteresowanych udostępniamy prośby na stronie internetowej, aby mogły dotrzeć do większej liczby adresatów.

Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
tel. (22) 5979-100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.


Dane osobowe:

będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu rozpowszechniania przesyłanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie próśb o wsparcie finansowe dla osób zbierających fundusze na leczenie i rehabilitację, w szczególności na subkonta prowadzone przez ogólnopolskie Fundacje, na podstawie zgody,

  1. dane zostaną upublicznione na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl,
  2. będą przechowywane nie dłużej, niż czas trwania zbiórki, a następnie zostaną usunięte,
  3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania lub usunięcia,
  3. ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych,
  4. cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi opublikowanie informacji.

Zgoda powinna być wyrażona na piśmie na formularzu dostępnym poniżej i przesłana, wraz z treścią apelu do opublikowania

link do pliku Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Michalinka Kozłowska urodziła się 29 września 2010 r. z wadą rozwojową głównych naczyń mózgowych. W ciągu pierwszych 13-tu miesięcy  swojego życia przeszła 10 skomplikowanych operacji neurochirurgicznych, z dużymi powikłaniami. Obecnie ma wodogłowie, założoną zastawkę komorowo-otrzewnową, rozległe zmiany uszkodzeniowe w mózgu, niedowład lewostronny oraz padaczkę. W związku z tym jest osobą niepełnosprawną.  Są jednak szanse na samodzielność w przyszłości – daje je kosztowne leczenie oraz systematyczna rehabilitacja. Niestety  dla rodziców Michalinki ograniczenia finansowe stają się ogromną przeszkodą w kontynuowaniu tak skomplikowanego leczenia i w związku z tym zwracają się oni z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe, m.in. poprzez przekazanie na ten cel 1% swojego podatku.

Jeżeli zdecydują się Państwo wesprzeć Michalinę, w zeznaniu podatkowym należy uzupełnić następujące rubryki:

KRS: 0000037904

W rubryce „Informacje uzupełniające – cel 1%”: 1167 KOZŁOWSKA MICHALINA

Pole „Wyrażam zgodę”

Rehabilitację Michalinki można wspomóc również bezpośrednią darowizną na konto:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

Z dopiskiem: 1167 - Kozłowska Michalina- darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

 

 

powróć