Potrzebna pomoc

obrazek kategorii apel o pomoc

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpływają prośby o wsparcie osób indywidualnych - najczęściej w związku z koniecznością pokrycia wysokich kosztów lecznia i rehabilitacji.

Z powodów formalnoprawnych nie jest możliwe udzielenie bezpośredniej pomocy przez Urząd czy Samorząd. Za zgodą zainteresowanych udostępniamy prośby na stronie internetowej, aby mogły dotrzeć do większej liczby adresatów.

Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
tel. (22) 5979-100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.


Dane osobowe:

będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu rozpowszechniania przesyłanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie próśb o wsparcie finansowe dla osób zbierających fundusze na leczenie i rehabilitację, w szczególności na subkonta prowadzone przez ogólnopolskie Fundacje, na podstawie zgody,

 1. dane zostaną upublicznione na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl,
 2. będą przechowywane nie dłużej, niż czas trwania zbiórki, a następnie zostaną usunięte,
 3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania lub usunięcia,
 3. ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych,
 4. cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi opublikowanie informacji.

Zgoda powinna być wyrażona na piśmie na formularzu dostępnym poniżej i przesłana, wraz z treścią apelu do opublikowania

link do pliku Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Nazywam się Dariusz Bazan i jestem od urodzenia osobą niepełnosprawną (postępujący rdzeniowy zanik mięśni SMA) w związku z powyższym ponownie jak w roku poprzednim zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o przekazanie 1 % podatku na rehabilitację. Zdaję sobie sprawę, iż udzielenie pomocy nie jest sprawą łatwą, ale nie jestem w stanie bez pomocy innych osób sam sobie pomóc. Oczekuję od Państwa zwykłej ludzkiej życzliwości i wyrozumiałości.

Z każdą chwilą moja dolegliwość pogłębia się i coraz trudniej jest mi poruszać się samodzielnie. Posiadam znaczny stopień niepełnosprawności i od kilku lat poruszam się na wózku inwalidzkim.

Przez tą niepełnosprawność mam bardzo zwiększone wydatki na rehabilitację niezbędną do utrzymania mięśni w formie, abym jak najdłużej funkcjonował (koszt 1 wizyty rehabilitanta to około 100 – 120 zł). Bez systematycznej i intensywnej rehabilitacji moje mięśnie mogą mnie "unieruchomić", gdyż choroba ta obecnie bardzo szybko postępuje. Nie chcę czekać bezczynnie aż tak się stanie przez to liczę na pomoc życzliwych ludzi. Jestem też zmuszony sukcesywnie dostosowywać mieszkanie do mojej niepełnosprawności (likwidacja barier architektonicznych) abym mógł w miarę żyć. Mogę, liczyć na pomoc ze środków PFRON na likwidację barier, lecz te środki nie są wystarczające i warunek posiadania tzw. udziału własnego na wspomniany cel. Szacunkowy koszt dostosowania mieszkania może przekroczyć nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Istnieje wprawdzie od niedawna możliwość stosowania bardzo drogiej terapii lekowej która może spowolnić a nawet zatrzymać postępowanie choroby, lecz aby się na nią zakwalifikować potrzebował bym jeszcze wykonać kosztowne badania genetyczne a koszt takich badań jest niesprecyzowany dokładnie, lecz oszacowany też na dobre kilka tysięcy złotych taką informację otrzymałem od lekarza. Mimo nawet zastosowania tej terapii to nie zwalnia mnie to od rehabilitacji a nawet jest wymagane jej coraz więcej.

Potrzebuję też funduszy na co miesięczne przeglądy techniczne i konserwację zamontowanej w mieszkaniu windy, gdyż mieszkam na I piętrze i jest mi ona niezbędna abym mógł wyjść z mieszkania a koszt przeglądu to około 150 zł miesięcznie w przypadku, gdy wszystko działa.

Nie mam takich pieniędzy, ponieważ jestem na rencie inwalidzkiej i ta sytuacja zmusza mnie do zwracania się z prośbą o pomoc na ten cel, do różnych firm, i instytucji pozarządowych w całej Polsce. Nie wykluczam też pomocy od osób prywatnych.

Bardzo proszę w miarę możliwości o pozytywne rozpatrzenie tej prośby jak również poinformowanie innych osób, które były by chętne mi pomóc, ponieważ do czasu, gdy wystarczy mi sił nie chciałbym być skazany na 100 % zależność innych osób a wszystko za tym przemawia, że tak się może stać. Każda pomoc zarówno finansowa jak również inna ma dla mnie ogromne znaczenie, za którą już teraz bardzo dziękuję.


Z poważaniem Dariusz Bazan

tel. kom. + 48 603 277 308


W razie, jakiejkolwiek chęci udzielenia mi pomocy podaję numery kont Fundacji, w których mam założone subkonta, na które można wpłacać darowizny oraz przekazać 1% podatku.

Subkonto w Fundacji „Zdążyć z pomocą” ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, tel. 22 486 96 99 wew. 2. 5 lub 8, o numerze podopiecznego 8225 na nazwisko Dariusz Bazan strona internetowa

 • Alior Bank S.A. numer konta: 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 Koniecznie wpisz Tytuł wpłaty: 8225 Bazan Dariusz darowizna na pomoc i ochronę zdrowia (kolejność wpisywania i sam wpis jest bardzo istotny, gdyż bez tego opisu pieniądze trafią bezpośrednio do fundacji a nie na moje subkonto).
 • Fundacja „Zdążyć z pomocą” jest Organizacją Pożytku Publicznego. Można za jej pośrednictwem przekazać 1 procent podatku. Wystarczy w rozliczeniu podatkowym wpisać: numer KRS: 0000037904, a w polu „Cel szczegółowy 1%”: Koniecznie i dokładnie w takiej formie wpisz: 8225 Bazan Dariusz (kolejność wpisywania i sam wpis jest bardzo istotny, gdyż bez tego opisu pieniądze trafią bezpośrednio do fundacji a nie na moje subkonto).

Subkonto w Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” 77-400 Złotów, Stawnica 33; tel./fax: 67 263 25 96 wew. 15 lub tel. kom. 600 450 205 lub 662 255 355, http://fundacja-sloneczko.pl/frame/pokaz_opis.php?ida=108/B

 • Spółdzielczy Bank Ludowy Zakrzewo Numer konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 Koniecznie z dopiskiem: 108/B – Dariusz Bazan – Darowizna (kolejność wpisywania i sam opis jest bardzo istotny, gdyż bez tego opisu pieniądze trafią bezpośrednio do fundacji a nie na moje subkonto).
 • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” jest Organizacją Pożytku Publicznego. Można za jej pośrednictwem przekazać 1 % podatku. Wystarczy w rozliczeniu podatkowym wpisać: numer KRS: 0000186434, a w sekcji Informacje uzupełniające pole „Cel szczegółowy 1%”: Koniecznie należy wpisać: 108/B Bazan Dariusz (kolejność wpisywania i sam opis jest bardzo istotny, gdyż bez tego opisu pieniądze trafią bezpośrednio do fundacji a nie na moje subkonto).


Można też dokonać wpłaty bezpośrednio na podstronie zrzutka.pl
https://zrzutka.pl/wwem96

 

 

powróć