Potrzebna pomoc

obrazek kategorii apel o pomoc

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpływają prośby o wsparcie osób indywidualnych - najczęściej w związku z koniecznością pokrycia wysokich kosztów lecznia i rehabilitacji.

Z powodów formalnoprawnych nie jest możliwe udzielenie bezpośredniej pomocy przez Urząd czy Samorząd. Za zgodą zainteresowanych udostępniamy prośby na stronie internetowej, aby mogły dotrzeć do większej liczby adresatów.

Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
tel. (22) 5979-100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.


Dane osobowe:

będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu rozpowszechniania przesyłanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie próśb o wsparcie finansowe dla osób zbierających fundusze na leczenie i rehabilitację, w szczególności na subkonta prowadzone przez ogólnopolskie Fundacje, na podstawie zgody,

  1. dane zostaną upublicznione na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl,
  2. będą przechowywane nie dłużej, niż czas trwania zbiórki, a następnie zostaną usunięte,
  3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania lub usunięcia,
  3. ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych,
  4. cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi opublikowanie informacji.

Zgoda powinna być wyrażona na piśmie na formularzu dostępnym poniżej i przesłana, wraz z treścią apelu do opublikowania

link do pliku Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

RAdek

Dziewięcioletni Radek urodził się bez dłoni

Dziewięcioletni Radosław Milewski urodził się bez dłoni. By mógł normalnie funkcjonować potrzebuje protezy dłoni. Koszt jednej protezy to ok. 18 tys. zł,  wraz z rozwojem dziecka protezy będą wymagały wymiany, co rok, ewentualnie co 2 lata. W przyszłości kiedy będzie dorosły rodzice Radka planują zakupić protezę mioelektryczną. Koszt takiej protezy jest bardzo wysoki i wynosi ok. 200 tys.zł. W związku z tym rodzice Radka,za pośrednictwem Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, zwracają się z prośbą o pomoc w tym przedsięwzięciu.

Ruslan

Apel o pomoc – Małgorzata Karczewska i Jakub Witt

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zwróciła się Fundacja Dobro Dobrem Wraca z prośbą pomoc w dotarciu z apelem o pomoc dla podopiecznych Fundacji - Małgorzaty Karczewskiej i Jakuba Witta.

logo dundacji

Apel o pomoc - pan Dariusz Bazan

Do Urzędu Marszałkowskiego Wojwewództwa Mazowieckiego w Warszawie zwrócił się pan Dariusz Bazan z prośbą o pomoc w dotarciu z jego apelem do jak największej liczby odbiorców. Poniżej publikujemy treść apelu.  

Ruslan

Apel o pomoc - Pomagamy 18-letniemu Ruslanowi, na którego spadł samobójca. Potrzebuje operacji i rehabilitacji

Do Urzędu Marszałkowskiego Wojwewództwa Mazowieckiego w Warszawie zwróciła się Fundacja Zbieramy Razem z z prośbą pomoc w dotarciu z apelem o pomoc dla Wojtusia - podopiecznego Fundacji. Poniżej publikujemy apel.