Mazowieckie Barwy Wolontariatu


 

XII edycja Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Piękne jest nasze Mazowsze, bo piękni ludzie są jego mieszkańcami!    

W XII edycji Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu" Kapituła oceniła 115 zgłoszeń w pięciu kategoriach: indywidualny wolontariusz (41), szkolne/przedszkolne koło wolontariatu (36), wolontariat grupowy (21), wolontariat seniorów (6), oraz kategoria specjalna – pomoc Ukrainie (11).

Zgłoszenia oceniane były pod kątem zaangażowania, rezultatów, innowacyjności, skuteczności oraz partnerstwa w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach oraz promocji wolontariatu.

W tegorocznej edycji w pięciu kategoriach wyłoniono pięciu laureatów oraz dziesięciu wyróżnionych.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za nadesłane zgłoszenia,
a Laureatom i Wyróżnionym gratulujemy!

 

Laureaci

KATEGORIA INDYWIDUALNY WOLONTARIAT

LAUREAT:Monika Brzostowska – Członek Płockiego Klubu Wolontariatu. Płocczanka działająca głównie na rzecz uchodźców z Ukrainy. Po wybuchu wojny zgłosiła chęć pomocy ofiarom Rosyjskiej agresji, pomimo tego, że sama ma problemy ze zdrowiem. Pani Monika postanowiła działać na miejscu, więc zgłosiła się do Płockiego Wolontariatu, który zaraz po wybuchu wojny otworzył punkt pomocy Ukrainie przy ul. Misjonarskiej 22. Jej pogodne usposobienie, empatia, znajomość języka angielskiego i rosyjskiego znacznie ułatwiły kontakt z osobami dotkniętymi konfliktem. Swoje zaangażowanie przejawiała również poprzez pisanie postów w mediach społecznościowych z apelem o wsparcie.

WYRÓŻNIENIE:Rena Banachowicz – Emerytka z 35 – letnim doświadczeniem bankowym. Aktywnie uczestniczy w projekcie „Bakcyl” dotyczącym nauki zarządzania finansami dla młodzieży. Przeprowadziła łącznie ok. 100 warsztatów lekcyjnych co oznacza przeszkolenie ok. 2500 uczniów w różnych szkołach. Od 2017 r. działa jako wolontariuszka społeczna w Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga. Wraz z innymi Wolontariuszami Fundacji zrealizowała wiele Programów i Inicjatyw Społecznych.  Ponadto wykazywała się działalnością proekologiczną na terenie Gminy Piaseczno.

WYRÓŻNIENIE:Dorota Koper – Nauczycielka z pasją i poczuciem misji. Opiekunka Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 306 im. Jana Twardowskiego w Warszawie. Koordynowała, promowała działania w placówce i inspirowała innych Nauczycieli, angażowała się w działania w ramach projektów miejskich takich jak wspieranie potrzebujących instytucji „Mikołaj 2020”, który miał na celu kształtowanie i rozwój postaw prospołecznych wśród najmłodszych. Uczestniczyła w projekcie „Mobilni w Kulturze 2021” polegającym na wsparciu realizacji teatrzyków i warsztatów plastycznych dla dzieci. Wraz ze swoimi Podopiecznymi zainicjowała takie akcje jak „Tydzień życzliwości”, „Pocztę dobrej wiadomości”, program czytelniczy „Lekturki spod chmurki”.

KATEGORIA SZKOLNE/PRZEDSZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

LAUREAT:Szkolna Rada Wolontariatu działająca w Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu - Istniejącą od 2015 r. Szkolną Radę Wolontariatu tworzą aktywni młodzi ludzie, którzy chętnie angażują się we wszelakiego rodzaju akcje i projekty. Swoją aktywność przejawiali poprzez uczestnictwo w akcjach charytatywnych, bądź proekologicznych takich jak „Sprzątanie Świata – Polska 2021”, „Świąteczna Paka dla Zwierzaka”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” i wspieranie osób dotkniętych Wojną na Ukrainie.

WYRÓŻNIENIE:Szkolne Koło Wolontariatu OSTOJA – Wolontariat funkcjonuje od 2018 r. – Zrzesza 86 wolontariuszy, którzy aktywnie uczestniczą w akcjach charytatywnych na terenie szkoły, dzielnicy i Warszawy. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu uczestniczyli w takich akcjach jak „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Serce dla Kresów”, albo „Wylosuj Anioła” czyli akcji polegającej na pisaniu listów i kartek do chorych dzieci. Uczniowie byli inicjatorami m.in. zbiórki „z sercem dla Sebastiana”, której celem było zebranie funduszy na pomoc w usamodzielnieniu się podopiecznego z zaprzyjaźnionego domu dziecka.

WYRÓŻNIENIE:Szkolny Wolontariat w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce – Wolontariat liczący 56 uczniów. Aktywność członków Wolontariatu ukierunkowana była na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne oraz środowisko pozaszkolne. Wolontariusze wykazywali się takimi działaniami jak m. in. przyłączenie się do akcji „Ratujmy Mariankę przed SMA” poprzez przekazanie różnych rękodzieł na kiermasz, wykonywanie bożonarodzeniowych kartek świątecznych. Dochód był przeznaczony na leczenie dziewczynki. Ponadto uczniowie organizowali różnego rodzaju zbiórki i wspierali inne stowarzyszenia.

WYRÓŻNIENIE:Przedszkolne Koło Wolontariatu przy Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sokołowie Podlaskim – Przedszkolne Koło Wolontariatu działające od wielu lat przy Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sokołowie Podlaskim. Jego członkowie biorą udział w lokalnych i ogólnopolskich akcjach oraz organizują własne, dostrzegając potrzeby najbliższego środowiska. Zorganizowali zbiórkę „Dla Małej Oli” – zbiórka zabawek i książeczek z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla Oli, chorującej na białaczce. Zebrali produkty spożywcze dla ubogich rodzin z przedszkola, jest to coroczna akcja Wolontariuszy.

WYRÓŻNIENIE:Wolontariat w Szkole Podstawowej nr 368 w Warszawie – Wolontariat, który istnieje od 5 lat, a poprzez jego działania kształtuje empatyczne postawy wśród uczniów. Obecnie koło wolontariuszy zrzesza 400 uczniów i dotychczas przeprowadzili szereg akcji na terenie szkoły. Włączają się w zbiórki „Podziel się posiłkiem”, „Paczka dla zwierzaczka”, czy „Pomóż Polakom na Wschodzie”. Pomagali rodzinom ukraińskim, które zostały relokowane do Hiszpanii. Ponadto włączają się cyklicznie w akcję sprzątania świata.

KATEGORIA WOLONTARIAT GRUPOWY

LAUREAT:Obywatelski Konwój Humanitarny Przasnysz – Nieformalna grupa Wolontariuszy z Przasnysza, licząca 12 osób. Założyciele grupy to ludzie znani w regionie z tego, że wolontarystyczne pobudowali dom dla mamy i niepełnosprawnej córki, kiedy okazało się, że ich drewniana chatka, zaczęła się walić. Po wybuchu wojny w zaledwie dwa dni podjęli decyzję, iż należy ruszyć na granicę, by pomóc oczekującym tam ludziom. W ciągu pierwszego tygodnia przejechali ponad 8,5 tysiąca kilometrów, spędzając po 16 godzin na dobę w aucie, nie śpiąc, nie jedząc i często zaniedbując własne sprawy.

KATEGORIA WOLONTARIAT SENIORÓW

LAUREAT:Zofia Klejny – Emerytka, która dołączyła 4 lata temu dołączyła do Fundacji Ronalda McDonalda. Seniorka nadal jest aktywna zawodowo oraz społecznie. Od wielu lat oddaje swoją krew w ramach Honorowego Krwiodawstwa, została odznaczona Odznaką Honorowego Dawcy Krwi IV stopnia. W 2015 r. pani Zofia dołączyła do Wolontariuszy DKMS. Jak określają ją inni Wolontariusze jest „najlepszym ambasadorem odpowiedzialnej gotowości do ratowania życia, ambasadorem dobra”. Pani Zofia jest członkinią Chóru ARS CHORI, a od 2018 r. współpracowała również z klubokawiarnią Fundacji Ergo Sum „Życie jest piękne” – miejscem, w którym 25 dorosłych osób ze spektrum autyzmu znalazło dostosowaną do swych możliwości pracę, terapię i rozrywkę.

WYRÓŻNIENIE:  Zielonkowianie. 60+/-  – Zalążek senioralnej społeczności sięga jeszcze 2013 r. Grupa Wolontariuszy od 2014 r. współtworzyła i rozwijała Miejską Radę Seniorów, a następnie opracowała lokalną strategię polityki senioralnej, której kluczowym wyzwaniem było stworzenie Klubu Senior+ Zielonka. Na przełomie 2018 i 2019 r. został pozyskany, wyremontowany i wyposażony ze środków rządowych i samorządowych lokal  pod kątem autorskiego programu „O godną jakość życia seniorów”. Podczas wybuchu pandemii w 2020 r. liderzy Krzysztof Łebkowski i Stanisława Zamorska uruchomili kampanię „#Zostań_w_domu, ale_bądźmy_razem”, która miała na celu aktywizować osoby starsze w tych trudnych czasach.

WYRÓŻNIENIE: Miłosz Rogalski– Student, który od czasów szkolnych udziela się w różnych formach wolontariatu. Od ubiegłego roku pomaga seniorom skupionym w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” w Warszawie. Brał udział w akcji „dbam o seniora”, w której dostarczał seniorom i seniorkom posiłki w okresie zagrożenia pandemią COVID-19. Zorganizował i przeprowadził wykład „Bezpieczeństwo seniorów w sieci”, a swoim zaangażowaniem pomaga osobom starszym używać smartfonów, laptopów, a także poznawać ich funkcje. Pan Miłosz realizował autorski projekt społeczno-historyczny pt. „80 – rocznica wybuchu II Wojny Światowej – nie zapomnimy!”

KATEGORIA SPECIALNA – POMOC UKRAINIE

LAUREAT:Ochotnicza Straż Pożarna w Kownaciskach – Jednostka już dwa dni po wybuchu wojny ogłosiła zbiórkę żywności i artykułów pierwszej potrzeby dla ludzi uciekających przed wojną na Ukrainie. Za pomocą mediów społecznościowych udało się nagłośnić zbiórkę, a w pomoc zaangażowały się również okoliczne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Druhowie dwukrotnie wyruszali na pomoc na teren Ukrainy, a część zebranych środków zostało przekazanych organizacjom humanitarnym wspierających ofiary wojny. OSP w Kownaciskach  przekazała m. in. innymi samochód strażacki marki Mercedes druhom z rejonu Lwowskiego, sprzęt do ratownictwa technicznego, mundury, zabawki, pościele, koce i kosmetyki dla dzieci.

WYRÓŻNIENIE:  Wiewórki Julii– Fundacja założona przez dr. Dżiuliettę Kiwiorkową oraz Emmę Kiwiorkową. Inicjatywa ta wyniknęła z potrzeby serca i osobistego zaangażowania założycieli w stan jamy ustnej naszych najmłodszych pacjentów. Od marca bieżącego roku został stworzony projekt pomocy medycznej, konkretniej stomatologicznej, który skierowany jest do dzieci uciekających przed wojną na Ukrainie. Wspólnie z pracownikami patronackich klinik, rozpoczęto pomoc w odzyskiwaniu uśmiechów ukraińskich uchodźców. Do tej pory odbyło się już ponad 150 wizyt. W ostatnich latach Fundacja w ramach projektu „Podróże Julii” odwiedziła 765 szkół i przedszkoli, przebadano blisko 35 000 dzieci i przeszkolono prawie 63 000 dzieci. Członkowie Fundacji uczestniczyli w licznych wydarzeniach plenerowych oraz akcjach mających na celu promocję zdrowia.  Podopieczni fundacji objęci są kompleksową opieką stomatologiczną.

WYRÓŻNIENIE: ZHP Hufiec Pruszków im. Andrzeja Romockiego „Morro”– Hufiec Pruszków jest częścią Związku Harcerstwa Polskiego. Skupia on 670 osób z terenu Pruszkowa oraz Gmin Powiatu Pruszkowskiego. Harcerze, po agresji Rosji na Ukrainę niezwłocznie postanowili pomóc osobom poszkodowanym przez wojnę. Stworzyli punkt pomocy rzeczowej dla uchodźców z Ukrainy. Do 15 czerwca zebrano: 15590 kg artykułów spożywczych i 1208 sztuk artykułów przemysłowych, takich jak wózki, łóżeczka, szczoteczki do zębów, pampersy. Ponadto Harcerze i Instruktorzy opiekowali się punktami pomocy w Nadarzynie. Zajmowali się zbieraniem żywności, jej sortowaniem, wysyłaniem i przyjmowaniem paczek. W ramach akcji „ZHP” dla Ukrainy służyli pomocą na Dworcu Centralnym w Warszawie, ich działania miały charakter organizacyjno – informacyjny. Rozdawali obywatelom Ukrainy karty sim i tłumaczyli jak korzystać z Internetu.