Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od
Termin zakończenia naboru
Weryfikacja formalna
Rozstrzygnięcie
Numer: OR-BP Ogłoszenie postępowania: 30.11.-0001

Przyznano dodatkowe środki na dofinansowanie ofert z listy rezerwowej złożonych w ramach naboru ofert na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w roku 2021.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Opis konkursu


Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu 4 maja br. przyznał dodatkowe środki na dofinansowanie 28 ofert z listy rezerwowej (zatwierdzonej przez Zarząd na posiedzeniu 2 marca br.), które wcześniej nie otrzymały dotacji z uwagi na wyczerpanie się środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w 2021 roku.  
Oferenci, którym przyznano środki na realizację zadań, zostaną o tym poinformowani odrębną korespondencją, w celu aktualizacji ofert oraz przesłania dokumentacji niezbędnej do przygotowania umów.

Oferty z listy rezerwowej wybrane do dofiansowania - COVID-19

pobierz

Informacje niezbędne do przygotowania umowy

pobierz