Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Fundusz wkładów własnych"


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

27.01.2023

Termin zakończenia naboru

23.01.2024

Weryfikacja formalna

28.02.2023

Rozstrzygnięcie

30.08.2023

Numer: OR-OP Ogłoszenie postępowania: 24.01.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 107/382/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn. „Fundusz wkładów własnych” w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadania

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Opis konkursu


 ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT W SZÓSTYM TERMINIE NABORU CIĄGŁEGO 

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1419/430/23 z dnia 29 sierpnia 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn. „Fundusz wkładów własnych”.

W ramach konkursu zostało złożonych 10 ofert.
Wymogów formalnych nie spełniły 4 złożone oferty.
Komisja konkursowa zweryfikowała merytorycznie 6 ofert.
Dofinansowanie przyznano na realizację 1 zadania publicznego.

Oferent, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony o wynikach konkursu pisemnie oraz/lub poprzez system Witkac.pl, wraz z trybem postępowania dotyczącym podpisywania umowy.
Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem, a podmiotem, który otrzymał dotację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 22 59 79 679, mail: katarzyna.goraj@mazovia.pl

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik nr 1 do uchwały

pobierz

 Załącznik nr 2 do uchwały

pobierz


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT W PIĄTYM TERMINIE NABORU CIĄGŁEGO 

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1270/424/23 z dnia 25 lipca 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn. „Fundusz wkładów własnych”.

W ramach konkursu zostało złożonych 7 ofert.
Wymogów formalnych nie spełniły 2 złożone oferty.
Komisja konkursowa zweryfikowała merytorycznie 5 ofert.
Dofinansowanie przyznano na realizację 3 zadań publicznych.

Oferent, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony o wynikach konkursu pisemnie oraz/lub poprzez system Witkac.pl, wraz z trybem postępowania dotyczącym podpisywania umowy.
Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem, a podmiotem, który otrzymał dotację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 22 59 79 679, mail: katarzyna.goraj@mazovia.pl

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik nr 1 do uchwały

pobierz

 Załącznik nr 2 do uchwały

pobierz


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT W CZWARTYM TERMINIE NABORU CIĄGŁEGO 

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1178/420/23 z dnia 4 lipca 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn. „Fundusz wkładów własnych”.

W ramach konkursu zostały złożone 3 oferty.
Wymogów formalnych nie spełniła 1 złożona oferta.
Komisja konkursowa zweryfikowała merytorycznie 2 oferty.
Dofinansowanie przyznano na realizację 1 zadania publicznego.

Oferent, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony o wynikach konkursu pisemnie oraz/lub poprzez system Witkac.pl, wraz z trybem postępowania dotyczącym podpisywania umowy.
Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem, a podmiotem, który otrzymał dotację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 22 59 79 679, mail: katarzyna.goraj@mazovia.pl

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik nr 1 do uchwały

pobierz

 Załącznik nr 2 do uchwały

pobierz


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT W TRZECIM TERMINIE NABORU CIĄGŁEGO 

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 939/413/23 z dnia 30 maja 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn. „Fundusz wkładów własnych”.

W ramach konkursu zostały złożone 3 oferty.
Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne.
Komisja konkursowa zweryfikowała merytorycznie 3 oferty.
Dofinansowanie przyznano na realizację 1 zadania publicznego.

Oferent, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony o wynikach konkursu pisemnie oraz/lub poprzez system Witkac.pl, wraz z trybem postępowania dotyczącym podpisywania umowy.
Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem, a podmiotem, który otrzymał dotację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 22 59 79 679, mail: katarzyna.goraj@mazovia.pl

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik nr 1 do uchwały

pobierz

 Załącznik nr 2 do uchwały

pobierz


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT W DRUGIM TERMINIE NABORU CIĄGŁEGO 

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 671/403/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn. „Fundusz wkładów własnych”.

W ramach konkursu zostały złożone 2 oferty.
Obydwie oferty spełniły wymogi formalne.
Komisja konkursowa zaopiniowała merytorycznie 2 oferty.
Dofinansowanie przyznano na realizację 1 zadania publicznego.

Oferent, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony o wynikach konkursu pisemnie oraz/lub poprzez system Witkac.pl, wraz z trybem postępowania dotyczącym podpisywania umowy.
Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem, a podmiotem, który otrzymał dotację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 22 59 79 679, mail: katarzyna.goraj@mazovia.pl

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik nr 1 do uchwały

pobierz

 Załącznik nr 2 do uchwały

pobierz


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT W PIERWSZYM TERMINIE NABORU CIĄGŁEGO 

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 460/395/23 z dnia 27 marca 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn. „Fundusz wkładów własnych”.

W ramach konkursu zostało złożonych 6 ofert.
Wymogów formalnych nie spełniła 1 złożona oferta, a 1 oferta została wycofana.
Komisja konkursowa zaopiniowała merytorycznie 4 oferty.
Dofinansowanie przyznano na realizację 2 zadań publicznych.

Oferenci, których oferty została wybrana zostanie powiadomiony o wynikach konkursu pisemnie oraz/lub poprzez system Witkac.pl, wraz z trybem postępowania dotyczącym podpisywania umowy.
Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem, a podmiotem, który otrzymał dotację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 22 59 79 679, mail: katarzyna.goraj@mazovia.pl

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik nr 1 do uchwały

pobierz

 Załącznik nr 2 do uchwały

pobierz


Wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w Województwie Mazowieckim w 2023 roku zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn. „Fundusz wkładów własnych".

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość, w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu opublikowania wyników weryfikacji formalnej ofert, złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu [1];

  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu;
  3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Góraj, tel. (22) 59 79 679.

[1] Aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: https://mazovia.pl/pl/bip/urzad-marszalkowski/delegatury/delegatury.html


 Wyniki weryfikacji formalnej ofert w szóstym terminie naboru ciągłego

pobierz

 Wyniki weryfikacji formalnej ofert w piątym terminie naboru ciągłego

pobierz

 Wyniki weryfikacji formalnej ofert w czwartym terminie naboru ciągłego

pobierz

 Wyniki weryfikacji formalnej ofert w trzecim terminie naboru ciągłego

pobierz

 

 Wyniki weryfikacji formalnej ofert w drugim terminie naboru ciągłego

pobierz

 Wyniki weryfikacji formalnej ofert w pierwszym terminie naboru ciągłego

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie konkursyngo.mazovia.pl. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert:  Ze względu na nabór ciągły oferty są przyjmowane w trybie miesięcznym. Pierwszy termin składania ofert wyznacza się od dnia 27 stycznia do dnia 20 lutego 2023 r. Po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu, oferty należy składać do ostatniego dnia każdego miesiąca, przy czym ostatecznym terminem jest 30 września 2023 r. lub dzień, w którym zostaną rozdysponowane środki finansowe przeznaczone na ten konkurs w całości. Jeśli ostatni dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin składania ofert mija w pierwszy dzień roboczy następujący po nim.

Wyniki oceny formalnej: Ze względu na nabór ciągły oferty są rozpatrywane w trybie miesięcznym. W okresie między dniem 7 a dniem 10 od zakończenia każdego miesięcznego naboru.

Rozstrzygnięcie konkursu: pierwszy nabór do 31 marca 2023 r.  Kolejne nabory ofert - Zarząd Województwa Mazowieckiego będzie podejmował uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w trybie miesięcznym,do wyczerpania środków finansowych w niniejszym konkursie.  

Termin realizacji zadania: od daty przyjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały rozstrzygającej otwarty konkurs ofert do 31 grudnia 2023 r. 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 20 000,00 zł.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl– zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowe informacje

  • Katarzyna Góraj, tel. (22) 59 79 679
  • Marzena Kuchta, tel. (22) 43 79 474

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz