Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na zadanie w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego pn. „VeloMazovia Zachód – rowerowy szlak zachodniego Mazowsza” oraz na zadanie pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza” w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

10.02.2023

Termin zakończenia naboru

03.03.2023

Weryfikacja formalna

10.03.2023

Rozstrzygnięcie

18.04.2023

Numer: KP Ogłoszenie postępowania: 07.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 194/384/23 z dnia 7 lutego 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadań publicznych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego oraz w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Turystyka i krajoznawstwo

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 663/402/23 z 18 kwietnia 2023 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadań publicznych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego oraz w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

W terminie naboru wpłynęły dwie oferty, każda z nich do innego zadania konkursowego.
Kryteria oceny formalnej spełniły dwie oferty.
Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej dwóch ofert.

Oferenci, których oferta została wybrana zostaną powiadomieni o wynikach konkursu pisemnie oraz/lub poprzez system Witkac.pl, wraz z trybem postępowania dotyczącym podpisywania umowy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny Bartłomiej Modrzewski - 22 59 79 159.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik do uchwały

pobierz


Wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego pn.: „VeloMazovia Zachód – rowerowy szlak zachodniego Mazowsza”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego oraz w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”, zadanie pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”.

Dodatkowych informacji udzielają:

1) w związku z zadaniem pn. „VeloMazovia Zachód – rowerowy szlak zachodniego Mazowsza”:

 • Kinga Piłat, tel. 22 59 79 523, Starszy inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • Karolina Grzegrzółka, tel. 22 59 79 536, Kierownik w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

2) w związku z zadaniem pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”:

 • Bartłomiej Modrzewski, tel. 22 59 79 159, Inspektor w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej
 • Kamila Kowalikowska-Stefens, tel. 22 59 79 530, Kierownik Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej

 Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.
Nie jest wymagane składanie wersji papierowej oferty oraz potwierdzenia złożenia oferty.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 10 lutego do 3 marca 2023 roku
Wyniki oceny formalnej: od 9 marca do 10 marca 2023 roku
Rozstrzygnięcie konkursu: do 18 kwietnia 2023 roku
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 18 kwietnia do 31 grudnia 2023 roku

Oferent może złożyć 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla oferty w zadaniu VeloMazovia Zachód – rowerowy szlak zachodniego Mazowsza wynosi 190 000,00 złotych, natomiast w zadaniu pn. "Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza" wynosi 100 000,00 złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania)

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają

 1. w związku z zadaniem pn. „VeloMazovia Zachód – rowerowy szlak zachodniego Mazowsza”:
  1. Kinga Piłat, tel. (22) 59 79 523, Starszy inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  2. Karolina Grzegrzółka, tel. (22) 59 79 536, Kierownik w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 2. w związku z zadaniem pn.„Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”:
  1. Bartłomiej Modrzewski, tel. 22 59 79 159, Inspektor w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej
  2. Kamila Kowalikowska-Stefens, tel. 22 59 79 530, Kierownik Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej

 Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

 Ogłoszenie konkursowe

pobierz