Wprowadzenie

Jedną z form pozafinansowej współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie konsultacji społecznych. Podstawą prawną do prowadzenia konsultacji społecznych są poniższe dokumenty:


Uchwała Nr 24/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Uchwała Nr 160/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Regulamin konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pobierz


Uchwała 176/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Województwa Mazowieckiego

pobierz


Zarządzenie Nr 15/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał podejmowanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

pobierz


Zarządzenie Nr 392/13 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki realizacji zasady partycypacji obywatelskiej w tworzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów ważnych z punktu widzenia mieszkańców województwa mazowieckiego

pobierz

 

Konsultacje

Informacja o konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego


Data publikacji: 27.01.2021 Autor: Anna Obłoza, OR

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza mieszkańców województwa mazowieckiego do konsultowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Konsultacje będą prowadzone w okresie od 27 stycznia do 9 lutego 2021 r.

Projekt uchwały został:

1)    opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl,
na stronach internetowych: www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl, bom.mazovia.pl;

2)    wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 207 oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
 • Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
 • Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
 • Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
 • Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
 • Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
 • Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
 • Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17.

Opinie do Projektu należy składać na formularzu konsultacyjnym w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa z dopiskiem „Konsultacje uchwały BOM”;
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: bom@mazovia.pl;
 • drogą elektroniczną za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi
 • na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura ds. Budżetu Obywatelskiego Mazowsza i Dostępności:

 • Anna Obłoza tel. 22 5979664,
 • Karolina Koszykowska 22 4379482,
 • e-mail: bom@mazovia.pl