Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 09.02.2024 Nazwa organizacji: Akademicki Związek Sportowy Warszawa Tytuł oferty: Finał Pucharu AZS w koszykówce 3x3 Wnioskowana kwota dotacji: 9 500


Data dodania: 09.02.2024 Nazwa organizacji: STOWARZYSZENIE SIATKARSKI NADARZYN Tytuł oferty: NADARZYŃSKI PIKNIK SIATKARSKI DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Wnioskowana kwota dotacji: 5 000


Data dodania: 09.02.2024 Nazwa organizacji: Akademicki Związek Sportowy Warszawa Tytuł oferty: FUTSAL GRAM - edycja 2024 - eliminacje - Strefa B : województwa: mazowieckie, warmińsko - mazurskie, podlaskie i łódzkie Wnioskowana kwota dotacji: 9 200


Data dodania: 09.02.2024 Nazwa organizacji: STOWARZYSZENIE KRZEMO4SPORT Tytuł oferty: NADARZYŃSKI PIKNIK SIATKARSKI DLA DZIECI Wnioskowana kwota dotacji: 5 000


Data dodania: 09.02.2024 Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy"Orlik-15" Tytuł oferty: "Talent Cup-2024" Wnioskowana kwota dotacji: 10 000