Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 03.03.2021 Nazwa organizacji: Uczniowski Klub Sportowy "Czerwonka" w Czerwonce Tytuł oferty: IX Duathlon Makowski Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 13.08.2020 aktualizacja: 28.10.2021 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie "Kulturka" Tytuł oferty: Zdrowo i wesoło! Piknik dla osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin/opiekunów Wnioskowana kwota dotacji: 8 000


Data dodania: 11.08.2020 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Wyjątkowych Tytuł oferty: Wyjątkowa Liga Bowlingowa Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 07.08.2020 Nazwa organizacji: Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Tytuł oferty: Jasień na Mazowszu II- aktywna turystyka Wnioskowana kwota dotacji: 8 326


Data dodania: 03.08.2020 Nazwa organizacji: Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Tytuł oferty: Warsztaty rozwijające umiejętności artystyczne i Twórcze osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie aktywność kulturalnej zakończonej piknikiem integracyjnym Wnioskowana kwota dotacji: 10 000