Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 26.03.2019 Nazwa organizacji: Football Talent Factory Tytuł oferty: Międzypokoleniowy Piłkarski Festyn Integracyjny Wnioskowana kwota dotacji: 8 200


Data dodania: 26.03.2019 Nazwa organizacji: Football Talent Factory Tytuł oferty: Mikołajkowy turniej piłkarski z Grzegorzem Szamotulskim Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 26.03.2019 Nazwa organizacji: Parafialny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy (PLUKS) w Szelkowie Tytuł oferty: IX Półmaraton Szelkowski i IX Bieg Długodystansowy Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 26.03.2019 Nazwa organizacji: Klub Sportowy ALTERNATYWA Tytuł oferty: Festiwal Szachowy "Szachy na Wyspie" Wnioskowana kwota dotacji: 7 440


Data dodania: 26.03.2019 Nazwa organizacji: Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego Tytuł oferty: Warsaw Cup zawody międzynarodowe w łyżwiarstwie figurowym Wnioskowana kwota dotacji: 10 000