Małe dotacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a Ustawy.

Oferty w trybie art. 19a Ustawy składane są do Zarządu z wykorzystaniem systemu Witkac.pl. W przypadku, kiedy w budżecie Województwa są zabezpieczone środki na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy w systemie Witkac.pl - dostęp przez stronę www.konkursyngo.mazovia.pl - dostępna będzie możliwość złożenia oferty.

Wykaz ofert złożonych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data dodania: 12.03.2019 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie RAZEM ŁATWIEJ Tytuł oferty: III Między przedszkolny turniej "Sportowy zawrót głowy" Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 12.03.2019 Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Team 360 Stopni Tytuł oferty: "Wiosenne 360" - organizacja i przeprowadzenie zawodów w maratońskim biegu i rowerowej jeździe na orientację Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 12.03.2019 Nazwa organizacji: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy NASIADKI Tytuł oferty: W zdrowym ciele zdowy duch, czyli I sportowy turniej sołectw Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 12.03.2019 Nazwa organizacji: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy NASIADKI Tytuł oferty: XXI Jesienne Biegi Przełajowe o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Powiatu Ostrołęckiego i Wójta Gminy Lelis Wnioskowana kwota dotacji: 10 000


Data dodania: 12.03.2019 Nazwa organizacji: Jednorożecki Klub Badmintona BADKURP Tytuł oferty: III Grand Prix Jednorożca w badmintonie Wnioskowana kwota dotacji: 10 000