Pin It

15 stycznia 2020 r. Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego zebrała się po raz szesnasty i ostatni w IV kadencji.

Atmosfera była uroczysta. Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi odczytała podziękowania Pana Marszałka, w których zaznaczył on ugruntowaną już się pozycję Rady jako ważnego partnera Samorządu Województwa Mazowieckiego i docenił liczbę i wagę podejmowanych przez nią przedsięwzięć.

Rada IV kadencji podjęła 125 uchwał, wyznaczała przedstawicieli do ponad 80 komisji konkursowych i ciał doradczych. Formułowała postulaty i apele w kwestiach dotyczących współpracy pomiędzy województwem a organizacjami pozarządowymi. Wypowiadała też w sprawie  nowych przepisów mających wpływ na działalność organizacji pozarządowych, w tym ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności czy o kołach gospodyń wiejskich. Pochylała się nad interwencjami kierowanymi do niej przez organizacje pozarządowe.

W swoich podziękowaniach Marszałek podkreślił, że głos Rady zawsze z uwagą słuchany był przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Na zakończenie przekazał członkom Rady życzenia sukcesów i satysfakcji w pracy zawodowej i społecznej oraz pomyślności w życiu osobistym.

Dla członków, którzy nie ubiegali o kolejną kadencję, było to ostatnie posiedzenie. Hubert Pasiak, Beata Puda, Piotr Śliwiński i Andrzej Trzeciakowski podziękowali za współpracę i zaoferowali swoją pomoc w przyszłości.

Ostatnie posiedzenie nie zamknęło się na podsumowaniach i podziękowaniach. Rada zajęła się również swoją „zwykłą” pracą”. Członkowie Rady przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia,  pozytywnie zaopiniowali projekt Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2030”. Rada zapoznała się również z informacjami dotyczącymi harmonogramu ogłaszania otwartych konkursów ofert oraz zasadami związanymi z akceptacją treści ogłoszeń konkursowych przez Pełnomocnika Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Współprzewodniczący Rady przybliżył jej członkom zagadnienia podejmowane obecnie przez Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Na tym zakończono posiedzenie, ale nie prace Rady. Kadencja trwa jeszcze do 28 stycznia.

Posiedzenie inaugurujące V kadencję zaplanowano na 12 lutego br.

       

   

powróć