na tle krajobrazu, parku, budynek - dworek

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2021 r. - aktualizacja

Uchwałą nr 57/21 z dnia 18 maja 2021 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru  zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego i podjął decyzję o przyznaniu dotacji 134 podmiotom w łącznej kwocie 10 750 000 zł.

ikonka w ksztłcie koła, w środku ekrany trzech komputerów, na ktorych są osoby biorące w spotakniu online. dominują kolory, różowy, niebieski, zielony i żółty

I etap konsultacji Programu współpracy na 2022 rok

Zestawienie uwag i propozycji zgłoszonych w I etapie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

XI edycja konkursu "Mazowieckie Barwy Wolontariatu"

Zgłoś swojego Wolontariusza w konkursie "Mazowieckie Barwy Wolontariatu"

Bezinteresownie pracują na rzecz drugiego człowieka, niosą pomoc potrzebującym, budują więzi oparte na zaufaniu i solidarności – tacy są wolontariusze z Mazowsza. Ich zaangażowanie i altruizm warto propagować i nagradzać!

100. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

 W 2021 roku 100. rocznicą urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, a także w uznaniu dla dokonań poety, Samorząd Województwa Mazowieckiego wraz z Wolskim Centrum Kultury organizuje przedsięwzięcie mające na celu przypomnienie dorobku artysty.

Widowisko odbędzie się w niedzielę, 1 sierpnia br. o godz. 13.00 w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Warszawie i przedstawiać będzie dwa etapy życia poety: okres młodości oraz okres okupacji. Utwory Baczyńskiego przedstawią aktorzy: Karolina Gorczyca, Antonii Pawlicki, Katarzyna Herman, Piotr Grabowski, Grażyna Barszczewska oraz Jerzy Schejbal. Specjalnie skomponowaną muzykę na to wydarzenie wykona razem z zespołem zdo ...

na bokach grafika, w środku tekst W poszukiwaniu Modernizmu II edycji konkursu fotograficznego Odkrywamy nasze dziedzictwo, 1 lipca - 12 września 2021. w prawym dolnym rogu logo Mazowsze serce Polski i logo Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w lewym dolnym rogu adres strony intermetowej www.mazovia.pl

II edycja konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo” organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Lejtmotywem tegorocznej edycji konkursu jest architektura modernizmu.  Mamy nadzieję, że da to impuls do odkrycia lub zgłębienia dziedzictwa architektury nowoczesnej, m. in. podczas wakacyjnych wycieczek po Mazowszu

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 września br. Regulamin i więcej informacji są dostępne na stronie: https://www.mazovia.pl/pl/konkursy/ii-edycja-konkursu-fotograficznego-odkrywamy-nasze-dziedzictwo.html

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu na Facebooku  Mazowsze serce Polski: https://facebook.com/events/s/w-poszukiwaniu-modernizmu-ii-e/1641461179395136/ Będą tam publikowane ciekawostki z zakresu architektury modernizmu.