Rusza akcja Masz Głos 2023

Działaj lokalnie – skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej akcji Masz Głos! 

Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej. 

Wsparcie psychologiczne w języku ukraińskim (wersja grafiki po ukraińsku)

HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl – platforma z całodobowym czatem oraz telefonem wsparcia, na których można uzyskać wsparcie psychologiczne i informacyjne

Poniżej wersja w języku ukraińskim / Нижче представлена українська версія

ABC Pracy z kamerą 3-10 lipca 2022 warsztaty teatralne zgłoś się kameralnelato.pl

Warsztaty filmowe w ramach 15. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO w Radomiu

W ramach 15. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO, które odbędą się w dniach 3 – 9 lipca 2022 r. w Radomiu organizowane są warsztaty filmowe. 
 

NGO Pochwal się jak rozkwitasz Mazowsze dla organizacji pozarządowych

Promujemy inicjatywy NGO

NGO! Jeżeli planujecie ciekawe inicjatywy, którymi chcecie podzielić się ze światem – zapraszamy. Chcemy pomóc Wam w promocji dobrych, prospołecznych działań. Udostępnimy na naszym profilu Facebook lub/i stronie internetowej informację o planowanych przez Was akcjach. 

P O D L A S K A F E D E R A C J A O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Projekt "Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim"

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Fundacją Biznes i Prawo prowadzą rekrutację podmiotów z terenu województwa #mazowieckie,