informacje o programie akceleracyjnym Start in Park, podna strona internetowa, kto może aplikować oraz założenia programu

Program akceleracyjny “Start in Park”

Twoim noworocznym postanowieniem jest założenie wymarzonej firmy
lub zrealizowanie nowatorskiego pomysłu biznesowego …
Możemy Ci w tym pomóc!

Weź udział w biznesowym programie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. i Sieci Przedsiębiorczych Kobiet: Start in Park. Program ma na celu wsparcie szkoleniowo-mentoringowe
i doradcze obecnych lub przyszłych przedsiębiorców z Subregionu Płockiego.
Ten finansowany przez PPP-T program jest bezpłatny dla uczestników, a na wybranych czekają nawet nagrody pieniężne.

...

Zaproszenie na webinarium "Jak nie dotacja to co? Jak budować prostą współpracę finansową z NGO"

Stowarzyszenie BORIS i Centrum OPUS zapraszają na webinarium poświęcone poszukiwaniu prostych form współpracy finansowej samorządu z organizacjami pozarządowymi. W ramach spotkania “Jak nie dotacje to co?...”  chcemy rozpocząć dyskusję o poszukiwaniu i wykorzystywaniu innych rozwiązań prawnych, które mogą ułatwić współpracę lokalną. Szczególnie istotne jest poszukiwania nowych form dla realizacji działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe ale i mieszkańców.

Termin spotkania: 25 listopada 2021 r. w godzinach 12.00 - 15.00

Aby zarejestrować się na spotkanie, prosimy o wypełnienie formularz ...

logo Mazowsze serce Polski

Zmiana uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego

Uchwałą nr 115/21 z dnia 14 września 2021 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zmienił uchwałę nr 54/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 1306).

Podręcznik „Miejskie i wojewódzkie komisje dialogu społecznego ds. polityki narkotykowej”

W imieniu Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej serdecznie zapraszamy do lektury podręcznika „Miejskie i wojewódzkie komisje dialogu społecznego ds. polityki narkotykowej”, którego celem jest przybliżenie korzyści płynących z funkcjonowania KDS (Komisji Dialogu Społecznego) oraz dostarczenie praktycznych informacji na temat ich tworzenia i działania. Podręcznik jest przeznaczony dla osób zarówno działających w obszarze przeciwdziałania narkomanii, uzależnień i zdrowia publicznego, jak i odpowiedzialnych za współpracę administracji publicznej z organizacjami ...

V Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza na V Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbędzie się w formule cyklu wideokonferencji dotyczących ekonomii społecznej. Konferencje odbędą się w pięciu terminach:

26 maja – Oblicza ekonomii społecznej – misja i wyzwania, 9 czerwca – Ekonomia społeczna w krajowej polityce publicznej, 16 czerwca – Przedsiębiorczość społeczna w c ...