Konsultacje projektu Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

Wojewoda Mazowiecki zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 r., które rozpoczęły się 1 października br.

Logo Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski ogłosił nabór wnioskówpodniesienie świadomości obywateli na temat roli i wartości demokratycznych UE

Parlament Europejski ogłosił zapraszenie do składania wniosków w celu podniesienia świadomości obywateli na temat roli i wartości demokratycznych UE poprzez promowanie zaangażowania obywateli UE za pośrednictwem trzech różnych kanałów:

zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, < ...

Gmina Michałowice zaprasza na Drugi Kiermasz Rękodzieła i Rzemiosła

Gmina Michałowice serdecznie zaprasza na Drugi Kiermasz Rękodzieła i Rzemiosła, który odbędzie się w Regułach pod budynkiem Urzędu Gminy w sobotę 25. lipca, w godzinach 10:00 – 18:00.

logo NCK

OTRZYMAJ DOFINANSOWANIE W RAMACH BMK MAZOWIECKIE

Masz pomysł na interesujący projekt z zakresu edukacji kulturowej skierowany do dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego? Jesteś nauczycielem lub animatorem kultury? Weź udział w Konkursie realizowanym w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Mazowieckie.

Konkurs na realizację projektów z zakresu edukacji i animacji kulturowej jest przeznaczony dla partnerstw z sektora oświaty i kultury. Zależy nam na partnerskiej współpracy nauczycieli i animatorów kultury. Zachęcamy, aby obie te grupy wychodziły poza sferę własnej działalności i wspólnie realizowały projekty kulturalno-edukacyjne. Wyłonione projekty z poszczególnych ...

Znak jakości ekonomii społecznej i solidarnej

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego
do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020