Informacja dot. ankiety potrzeb i planów obywateli Ukrainy

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, wystąpiło z prośbą o przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród obywateli Ukrainy. Ankieta ma na celu poznanie potrzeb uchodźców, którzy przyjechali na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego br., ich obecnej sytuacji rodzinnej i materialnej, a także ich planów na przyszłość. 

Życzenia świąteczne Pełnomocnika Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zaproszenie na webinarium "Jak nie dotacja to co? Jak budować prostą współpracę finansową z NGO"

Stowarzyszenie BORIS i Centrum OPUS zapraszają na webinarium poświęcone poszukiwaniu prostych form współpracy finansowej samorządu z organizacjami pozarządowymi. W ramach spotkania “Jak nie dotacje to co?...”  chcemy rozpocząć dyskusję o poszukiwaniu i wykorzystywaniu innych rozwiązań prawnych, które mogą ułatwić współpracę lokalną. Szczególnie istotne jest poszukiwania nowych form dla realizacji działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe ale i mieszkańców.

Termin spotkania: 25 listopada 2021 r. w godzinach 12.00 - 15.00

Aby zarejestrować się na spotkanie, prosimy o wypełnienie formularz ...

Podręcznik „Miejskie i wojewódzkie komisje dialogu społecznego ds. polityki narkotykowej”

W imieniu Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej serdecznie zapraszamy do lektury podręcznika „Miejskie i wojewódzkie komisje dialogu społecznego ds. polityki narkotykowej”, którego celem jest przybliżenie korzyści płynących z funkcjonowania KDS (Komisji Dialogu Społecznego) oraz dostarczenie praktycznych informacji na temat ich tworzenia i działania. Podręcznik jest przeznaczony dla osób zarówno działających w obszarze przeciwdziałania narkomanii, uzależnień i zdrowia publicznego, jak i odpowiedzialnych za współpracę administracji publicznej z organizacjami ...

V Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza na V Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbędzie się w formule cyklu wideokonferencji dotyczących ekonomii społecznej. Konferencje odbędą się w pięciu terminach:

26 maja – Oblicza ekonomii społecznej – misja i wyzwania, 9 czerwca – Ekonomia społeczna w krajowej polityce publicznej, 16 czerwca – Przedsiębiorczość społeczna w c ...