Pin It

Uchwałą nr 25/18 z 19 grudnia 2018 r. oraz uchwałą nr 11/19 z 22 stycznia 2019 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zmienił uchwałę nr 59/18 z 22 maja 2018 r. rozstrzygającą nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego, zmienioną uchwałą nr 130/18 z 21 sierpnia 2018 r.

W załącznikach do uchwał uwzględniono rezygnacje z przyznanych dotacji.

Aktualny wykaz wszystkich podmiotów, którym w roku 2018 udzielona została dotacja, znajduje się na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce „Kultura i Turystyka” w dziale „Zabytki”.

powróć