Pin It

Mając na uwadze fakt złożenia bardzo dużej liczby ofert, w których wartość kwot wnioskowanych znacznie przekracza limit środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2020 rok, niniejszym informujemy, że nabór ofert realizowany za pomocą generatora Witkac.pl - zostaje zawieszony.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zabezpieczenia w budżecie Województwa Mazowieckiego wolnych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” w trybie pozakonkursowym (art. 19a) tzw. „małe dotacje”, nabór ofert zostanie uruchomiony ponownie. Odrębny komunikat w tej sprawie, zostanie opublikowany w tym samym trybie.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu – Biuro Sportu, pod numerami telefonów: (22) 59 79 417; (22) 59 79 436; (22) 59 79 414; (22) 59 79 418.

powróć