Pin It
W odniesieniu do uchwały podjętej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego nr 104/99/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie konkursu dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” w formie wsparcia realizacji zadania uprzejmie informujemy, żeprzez wzgląd na wejście w życie w dniu 20 marca 2020 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491), wprowadzającego w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, koniecznym jest przesunięcie terminu planowanego rozstrzygnięcia ofert w ww. konkursie oraz daty rozpoczęcia realizacji zadań.

Przewidywana data rozstrzygnięcia konkursu: 14 lipca 2020 r. 
 
Zadania mogą być realizowane w terminie nie wcześniej niż od daty rozstrzygnięcia konkursu do 15 grudnia 2020 r.
powróć