Pin It

Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego wybrali prezydium oraz komisje, w których będą pracować. Przewodniczącą została Wiktoria Kostrzewa, wiceprzewodniczącymi – Elżbieta Gimzicka, Piotr Borczyński, Małgorzata Trzaskowska, Wiktoria Nowocień oraz Dawid Zając. Funkcję sekretarza będzie pełniła Oliwia Wyrzykowska, a rzeczniczki prasowej Julia Senator.

Wybór prezydium poprzedziła zdalna debata, podczas której kandydaci mieli okazję zaprezentować swoje pomysły i plany na działalność sejmiku. Z młodymi radnymi online spotkał się marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Pierwsza edycja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego przypada na czas epidemii. Całe nasze życie zmieniło się, co pokazuje chociażby ten zdalny wybór władz. Serdecznie wam gratuluję i życzę owocnej współpracy

– podkreśla marszałek Adam Struzik.

Młodzieżowi radni wybrali swoich przedstawicieli w prezydium, podczas wczorajszej zdalnej sesji sejmiku. Najwięcej głosów zdobyła Wiktoria Kostrzewa z Warszawy i to ona będzie pełniła funkcję przewodniczącej.

Dziękuję moim kolegom i koleżankom za głosy. Mam nadzieję, że ich nie zawiodę. Chciałabym zająć się problematyką zdrowia psychicznego młodzieży, jak też obecnym stanem psychiatrii dziecięcej. Mam również nadzieję zająć się tematem niskiej aktywności szkół zawodowych, szczególnie szkół branżowych. Chciałabym przybliżyć młodzieży kompetencje samorządu województwa i w pewnym sensie dać im realną szansę zbliżenia się przez nas do osób, które zarządzają naszym województwem

– podkreśla Wiktoria Kostrzewa.

W skład prezydium weszło także pięciu wiceprzewodniczących. Zostali nimi: Elżbieta Gimzicka, Piotr Borczyński, Małgorzata Trzaskowska, Wiktoria Nowocień oraz Dawid Zając.

Mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się wiele zdziałać. Zależy mi na aktywizacji młodzieży. Projekt, który chciałabym zrealizować ma na celu edukację z zakresu prawa, praw obywatelskich i ucznia, ponieważ uważam, że należy znać swoje prawa, by móc funkcjonować w społeczeństwie

– mówi Elżbieta Gimzicka z Warszawy.

Chciałbym m.in. przeprowadzić analizę potrzeb i problemów mazowieckiej młodzieży w każdej części naszego województwa, a następnie stworzyć Program Polityki Mazowsza dla Młodzieży, który odpowiadałby na wszelkie potrzeby młodych Mazowszan i byłby realizowany przez władze. Ponadto uważam, iż w naszym województwie powinien zostać powołany Mazowiecki Rzecznik Praw Ucznia, który pomagałby rozwiązywać problemy uczniów i uczennic mazowieckich szkół oraz edukowałby młodzież o ich prawach

– wskazuje Piotr Borczyński z Warszawy.

Za zaufanie i powierzoną funkcję radnym podziękowała również Małgorzata Trzaskowska z gm. Karczew (pow. otwocki).

Dziękuję za wszystkie głosy i zaufanie, jakim obdarzyli mnie radni. Mam nadzieję, że stworzymy zgrany zespół, który wykorzysta swoją szansę jak najlepiej i przyczyni się do poprawy życia młodych Mazowszan. Liczę, że nasza kadencja udowodni, że młodzież ma realny wpływ na rzeczywistość, a po jej zakończeniu wszyscy zgodnie stwierdzimy, że był to owocny czas wielu wspaniałych inicjatyw

podkreśla Małgorzata Trzaskowska.

Wiceprzewodniczący przedstawiali również swoje plany i pomysły na dalszą pracę w sejmiku.

Będę chciała zwrócić uwagę m.in. na działalność samorządów uczniowskich, integrację młodzieżowych rad, promocję kultury i historii Mazowsza oraz działać na rzecz włączania młodzieży z terenów wiejskich w społeczeństwo obywatelskie

– podkreśla Wiktoria Nowocień z Szydłowca.

Młodzież ma głos, swoje własne zdanie i problemy. Jako młodzieżowy radny chciałbym pokazać potrzeby młodych Sejmikowi Województwa Mazowieckiego

– zaznacza Dawid Zając z gm. Mordy (pow. siedlecki).

Sekretarzem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego została Oliwia Wyrzykowska z Płocka.

Wierzę, że młodzi mogą wpływać na rozwój naszego województwa, a także zainicjować pomysły, które rozwiążą problemy młodzieży. Dostrzegam je i chciałabym działać na rzecz niwelowania ich

– zaznacza Oliwia Wyrzykowska.

Z kolei funkcję rzeczniczki prasowej radni powierzyli Julii Senator z gm. Błędów (pow. grójecki).

Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by wykonywać tę funkcję najlepiej jak potrafię. Oprócz obowiązków rzecznika, chciałabym zająć się edukacją obywatelską młodych Mazowszan i wyrównywaniem szans młodzieży z obszarów wiejskich, z których sama pochodzę

– podkreśla Julia Senator.

 

Radni powołali dziewięć komisji oraz przyjęli regulamin przyznawania honorowych patronatów Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W sejmiku będą działać komisje:

 

  • Edukacji i Aktywności Obywatelskiej;

  • Promocji, Kontaktów i Spraw Zewnętrznych;

  • Kultury

  • Ochrony Środowiska;

  • Transportu Publicznego;

  • Zdrowia

  • Komisja ds. Rozwoju;

  • Sportu;

  • Rewizyjna.

 

 Prezydium Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

powiększ:

Wiktoria Kostrzewa

powiększ:

Elżbieta Gimzicka

powiększ:

Małgorzata Trzaskowska

powiększ:

Julia Senator

powiększ:  

Wiktoria Nowocień

powiększ:

Piotr Borczyński

powiększ:

Oliwia Wyrzykowska

powiększ:

Dawid Zając

 

 

Pliki do pobrania

powróć