Pin It

 

16 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór ofert na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Wsparcie realizacji zadania może być przyznane organizacjom pozarządowym biorącym udział w zwalczaniu, przeciwdziałaniu czy usuwaniu skutków epidemii COVID-19 (np. dostarczanie żywności osobom będącym na kwarantannie, transport lub sprawowanie opieki nad chorymi lub z podejrzeniem zakażenia, przekazywanie środków ochrony osobistej, dezynfekcję budynków użyteczności publicznej oraz ulic). Środki przeznaczone na wsparcie realizacji zadania mogą być m.in. przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej (np. maseczek ochronnych, przyłbic, płynów do dezynfekcji, kombinezonów ochronnych, gogli, ochraniaczy na obuwie), dezynfekcję pomieszczeń, czy na pokrycie kosztów realizacji innych niezbędnych działań w trakcie zwalczania COVID-19. Podmiot musi wykazać swój udział w zwalczaniu, przeciwdziałaniu czy usuwaniu skutków epidemii COVID-19.

WCIĄŻ DOSTĘPNE SĄ ŚRODKI!

W związku z druga falą epidemii zachęcamy do składania projektów.

W naborze mogą być składane oferty, których realizacja przypada w czasie trwania epidemii. Oferty mogą być składane nie później jednak niż do 1 grudnia 2020 r. Jednocześnie realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 14 dni od dnia złożenia oferty co stanowi czas na podjęcie decyzji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego o potrzebie realizacji zadania przez Województwo.

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Oferta w serwisie Witkac.pl składana będzie według wzoru uproszczonej oferty.

Do pobrania udostępniliśmy przykładowe wzory ofert na zadania w ramach naboru.

 

 


Uchwała nr 1674/179/20 z dnia 3 listopada 2020 o ogłoszeniu naboru

pobierz


Ogłoszenie o naborze w trybie art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. 374 ,567, 568, 695 i 875)

pobierz

 

 

Przykładowe wzory ofert
 

Przykładowa oferta - środki ochrony osobistej

pobierz

Przykładowa oferta - poradnictwo

pobierz

Przykładowa oferta - dezynfekcja powierzchni publicznych

pobierz

 

powróć