Pin It

Każdorazowo – rozliczając dotację należy zwrócić uwagę na fakt, że w związku epidemią Covid-19 ustawodawca wprowadził szczególne rozwiązania dotyczące również postępowania dotacyjnego. Zawarte są one w ustawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, z poźn. zm.). To główne przesłanie stworzonego w biurze obsługującym prace Pełnomocnika Marszałka Województwa Mazowieckiego do spraw współprzacy z organizacjami pozarządowymi.

Najczęściej zadaane pytania dotyczące rozliczeń dotacji wraz z odpowiedziami, czyli popularnie mówiąc FAQ, powstały dzięki kierowanym do pełnomocnika przez departamenty i kancelarie prowadzące współpracę finansową z ngo, pytaniom i probemom

Poniżej pytania wraz z odpowiedziami zostały uszeregowane w porządku chronologicznym prowadzenia konkursu od jego ogłoszenia do rozliczania dotacji.

 

 Najczęściej zadaane pytania dotyczące rozliczeń dotacji wraz z odpowiedziami- FAQ

 

powróć