Pin It

Uprzejmie informujemy, że Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 15 grudnia 2020 roku przyjął Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. Wkrótce opublikujemy harmonogram konkursów ogłaszanych zgodnie z programem.

 

powróć