Pin It

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 94/200/21 z dnia 19 stycznia 2021 r. ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego

 

Co trzeba zrobić żeby wziąć udział w naborze?

Należy złożyć wypełniony „Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków”, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w postaci otwartego pliku tekstowego wraz z załącznikami. W plikach do pobrania zamieszczono instrukcję wypełniania wniosku.

 

Jaki jest termin składania wniosków?

Wnioski należy składać od 25 stycznia do 22 lutego 2021 r.

 

Jaki jest termin realizacji projektów?

Przedmiotem wniosku mogą być prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane wykonywane w 2021 r. (od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.).

Ze środków dotacji mogą być finansowane wydatki poniesione od dnia podjęcia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków i przyznania dotacji do 31 grudnia 2021 r.

Ze środków własnych (w tym również pochodzących z innych źródeł) mogą być finansowane wydatki poniesione od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

 

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Maksymalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 200 000,00 zł.

 

Gdzie dostępne są szczegóły dotyczące naboru?

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w ogłoszeniu o naborze wniosków (pliki do pobrania).

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej:

1.   Emilia Walczak, pokój 323, tel. (22) 59-79-521, e-mail: emilia.walczak@mazovia.pl

2.   Katarzyna Mielczarska – Sitek, pokój 323, tel. (22) 59-79-522, e-mail: katarzyna.mielczarska-sitek@mazovia.pl

3.   Aleksandra Malenta, pokój 324, tel. (22) 59-79-119, e-mail: aleksandra.malenta@mazovia.pl

4.   Piotr Ptasiński, pokój 324, tel. (22) 59- 79- 230, e-mail: piotr.ptasinski@mazovia.pl

 

 

 

Pliki do pobrania:


Uchwała o naborze wniosków

pobierz

Ogłoszenie o naborze wniosków

pobierz

Wzór wniosku o udzielenie dotacji

pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku

pobierz

Oświadczenie dane osobowe

pobierz

Karta oceny wniosku

pobierz

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych oraz osób wskazanych do kontaktu przez osoby fizyczne

pobierz

Klauzula informacyjna dla reprezentantów osób prawnych oraz osób wskazanych do kontaktu przez osoby prawne

pobierz

Uchwała Sejmiku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji

pobierz


 

powróć