Pin It

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu 2 lutego 2021 r. podjął uchwałę nr 143/204/21 w sprawie udzielenia dofinansowania na realizację zadań publicznych mających na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19, w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w 2021 roku.

 Przyznano dofinansowanie na realizację 88 zadań publicznych w łącznej wysokości 1 000 000,00 zł. Spowodowało to wyczerpanie się środków przeznaczonych na ww. zadanie.
Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął również decyzję o zamknięciu naboru ofert oraz utworzeniu listy rezerwowej z ofert złożonych do 2 lutego 2021 r., które nie zostały poddane ocenie
z uwagi na wyczerpanie się środków. W przypadku przyznania dodatkowych środków na realizację zadania, oferty z listy rezerwowej ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, będą miały możliwość uzyskać dotację na realizację swoich zadań.

 

Do pobrania:

uchwała Zarządu

Załącznik do uchwały
informacje do przygotowania umowy

 

powróć