Pin It

Fundacja Civis Polonus zaprasza do uczestnictwa w Konkursie „Równać Szanse - Małe Granty”. Konkurs ogłoszonym jest w ramach Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2021” dla organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego.

Celem Programu Równać Szanse jest rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych, które ułatwią dobry start w dorosłe życie, młodzieży z małych miejscowości.

Wnioski można składać do 1 czerwca 2021 r., do godz. 12.00. Organizacji mogą wnioskować o dotacje do 8 500 zł na działania trwające 5 miesięcy, które będą realizowane od 1 września 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. 

Do aplikowania w konkursie uprawnione są instytucje i organizacje z miejscowości do 20 000 mieszkańców:

●       organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów;
●       powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
●       powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne; 
●       Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.

Działania realizowane w ramach projektu powinny służyć wyrównywaniu szans młodych ludzi (13-19 lat) z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie.

Na stronie rownacszanse.pl znajdują się wszystkie informacje o konkursie i dostęp do generatora wniosków. Poniżej link do materiałów informacyjnych o programie Równać Szanse - https://drive.google.com/drive/folders/1hHNu0-6KLi0N_WMLobyx4l3Gnmdq8CdM?usp=sharing

 

powróć