Pin It

UWAGA!

Komunikat w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” na 2021 roktwartego konkursu ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” na 2021 rok – zadania:

  1. „Wdrożenie młodzieży w zagadnienia i działania służące podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców”;
  2.  „Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa”.

 

Informujemy, że przewidywany na 1 czerwca 2021 roku termin rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” ulegnie zmianie w związku z priorytetową realizacją dodatkowego zadania publicznego związanego ze zwalczaniem, przeciwdziałaniem lub skutków epidemii COVID-19 na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego.

W związku z powyższym rozstrzygnięcie otwartego konkursu na ww. zadania nastąpi w terminie do 29 czerwca 2021 r.

powróć