Pin It

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz 22 organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej. Zapraszamy zatem do zgłaszania kandydatów. Nabór wniosków przewidziany jest do 21 czerwca br. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł oraz pamiątkową statuetkę.

Wnioski do XXII edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych odpowiednio dla:

  1. osób fizycznych;
  2. podmiotów niebędących osobą fizyczną,

z dopiskiem: KONKURS NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w nieprzekraczalnym terminie:

  1. pocztą do 21 czerwca 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03–472 Warszawa;
  2. lub osobiście do 21 czerwca 2021 roku w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Brechta 3, do godz. 16.00.

Regulamin konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronach internetowych: www.nagroda.mazovia.pl, www.mazovia.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 22 59 79 539/228 oraz poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: nagroda@mazovia.pl. 

Zaproszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego - Adama Struzika

pobierz


Regulamn konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

pobierz


Wniosek osoby fizycznej

pobierz


Wniosek podmiotu niebędącego osobą fizyczną

pobierz

 


powróć