Pin It

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się 19 października 2021 r. o godzinie 9.00, w formie online (w aplikacji MS Teams).

Spotkanie jest częścią rozpoczynających się 11 października 2021 r., drugich konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. „uchwały antysmogowej”.

Spotkanie otworzy prezentacja założeń projektu zmian. Następnie każdy z uczestników spotkania będzie mógł się wypowiedzieć. Maksymalny czas wypowiedzi uczestnika nie może przekroczyć 2 minut. Wszystkie wypowiedzi zostaną potraktowane jako uwagi wniesione ustnie do protokołu, w ramach konsultacji społecznych.  

W celu udziału w spotkaniu należy wypełnić i przesłać do 17 października 2021 r. formularz rejestracyjny.

Informujemy, że w przypadku większej ilości zgłoszeń niż pozwalają na to możliwości oprogramowania, Samorząd Województwa Mazowieckiego zorganizuje kolejne spotkania, w tej samej formie, tak aby każdy zainteresowany mógł zabrać głos w sprawie.

Jednocześnie przypominamy, że do 2 listopada br. można także składać uwagi zgodnie z komunikatem o konsultacjach społecznych projektu przedmiotowej uchwały.

 

 Klauzula informacyjna

pobierz

 

powróć