Pin It

Zapraszamy na nasz profil na portalu Facebook - Dialog Obywatelski Mazowsza!
Profil ten jest poświęcony współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi.
Znajdziecie tam Państwo wiele informacji na temat:

  • ogłaszanych konkursów,

  • nowych inicjatyw,

  • dobrych praktyk,

  • obowiązujących procedur.

https://www.facebook.com/dialogobywatelskiMazowsza

Profil jest prowadzony przez Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

powróć