Pin It

Rozstrzygnięcie w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację 28 zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”.

Sejmik Województwa Mazowieckiego 12 lipca 2022 r. przyjął uchwałę 121/22 w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”.

28 gmin/powiatów/dzielnic m.st. Warszawy, uzyska pomoc finansowa na realizację zadań wybranych w ramach ww. Instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży” na łączną kwotę 446 735,20 zł.

Pula środków przeznaczonych w ramach Instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży” to 1 mln zł. W związku z powyższym przed gminami, powiatami oraz dzielnicami m.st. Warszawy, które nie aplikowały w poprzednim naborze oraz tymi, które nie uzyskały pomocy finansowej na realizację zadań, będzie kolejna szansa na zdobycie środków na działania wspierające i powołujące młodzieżowe rady.
Informacja o terminie naboru uzupełniającego już wkrótce!

Lista Beneficjentów Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”

pobierz

 

powróć