Pin It

Na mocy uchwały nr 1301/343/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2022 roku przyznano dofinansowanie na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - wsparcie otrzyma 1 oferent.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej – Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, pod numerami telefonów:
1. Ewa Wypych - (22) 37 68 588
2. Anna Wieczorkowska - (22) 37 68 596
3. Anna Rodzeń-Kuczmarska – Kierownik Wydziału - (22) 37 68 589

Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami: w przypadku problemów z odczytaniem dokumentów zamieszczonych w pliku do pobrania prosimy o kontakt mailowy: anna.wieczorkowska@mcps.com.pl bądź telefoniczny: (22) 37 68 596.

Zetawienie ofert

 

powróć