Pin It

19 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1900/369/22 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie organizacji pozarządowych w trybie "małych dotacji" na rzecz uchodźców z Ukrainy” oraz przyznania dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Uchwała zmieniająca
Zetawienie ofert

 

29 sierpnia 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1334/346/22 w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie organizacji pozarządowych w trybie "małych dotacji" na rzecz uchodźców z Ukrainy” oraz przyznania dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na mocy ww. uchwały dofinansowanie uznano celowość realizacji 56 zadań i przyznano dotacje na ich realizację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

  • Joanna Malarczyk, tel. 22 597 96 79, mail: joanna.malarczyk@mazovia.pl
Zetawienie ofert

 

powróć