Pin It

W terminie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w 2022 roku wpłynęło 241 wniosków, z których 39 nie spełniło wymogów formalnych.

Pozostałe 202 wnioski podlegały ocenie merytorycznej. Wnioski składane były w formie elektronicznej, poprzez system Witkac.pl.

Uchwałą nr 112/22 z dnia 12 lipca 2022 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w 2022 roku i podjął decyzję o przyznaniu dotacji 135 podmiotom.

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 140/22 z dnia 13 września 2022 r. udzielił dodatkowych 6 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań, na które przyznano dotację, uregulowane zostaną w umowach zawartych pomiędzy Województwem a podmiotami, które otrzymały dotację.

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej są dostępne w systemie Witkac.pl.

powróć