Pin It

W terminie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w 2022 roku wpłynęło 241 wniosków, z których 39 nie spełniło wymogów formalnych.

Pozostałe 202 wnioski podlegały ocenie merytorycznej. Wnioski składane były w formie elektronicznej, poprzez system Witkac.pl.

Uchwałą nr 112/22 z dnia 12 lipca 2022 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w 2022 roku i podjął decyzję o przyznaniu dotacji 135 podmiotom.

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 140/22 z dnia 13 września 2022 r. oraz uchwałą nr 160/22 z dnia 18 października 2022 r. udzielił łącznie 13 dodatkowych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań, na które przyznano dotację, uregulowane zostaną w umowach zawartych pomiędzy Województwem a podmiotami, które otrzymały dotację.

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej są dostępne w systemie Witkac.pl.

powróć