Pin It

Komisja Wyborcza zgodnie z § 14 ust. 3 Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 220/2022 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, podaje listę organizacji zgłoszonych do KM programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 po ocenie formalnej.

Organizacje, które nie zgadzają się z opublikowaną listą mają prawo do wniesienia protestu do Komisji Odwoławczej w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów.
Protest powinien być podpisany przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego, który przesyła się w formie dostępnej, w formacie .pdf, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: sekretariat.rdpp@kprm.gov.plw tytule maila należy wpisać – Protest _ Zgłoszenie do KM FEM21-27. 

Lista organizacji zgłoszonych do KM programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021- 2027,
które POZYTYWNIE przeszły ocenę formalną

pobierz

Lista organizacji zgłoszonych do KM programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021- 2027,
które NEGATYWNIE przeszły ocenę formaln
ą

pobierz

Formularze zgłoszeniowe wszystkich organizacji

pobierz

 

powróć