Pin It

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego działając na podstawie art. 41a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) oraz Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik do uchwały nr 220/2022 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

ogłasza

wybory organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 (daje zwany KM FEM21-27). 

Wybory odbędą się w dniach od 9 do 12 grudnia 2022 roku.

Kartę wyborczą na członka KM FEM21-27, podpisaną przez reprezentanta/ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego (e-dowód), należy przesłać w formie dostępnej, w formacie .pdf, na adres poczty elektronicznej: dialog@mazovia.pl, w tytule maila należy wpisać – Wybory do KM FEM21-27.

Szczegółowe informacje są zawarte w załączniku do uchwały - Ogłoszenie wyborcze.

 

Uchwała nr 3/2022 Komisji Wyborczej

pobierz

 

Załącznik do uchwały _ Ogłoszenie wyborcze

pobierz

 

Zał. nr 1 do ogłoszenia_Karta wyborcza

pobierz

 

Zał. nr 2 do ogłoszenia_Lista organizacji zgłoszonych do KM FEM21-27, które pozytywnie przeszły ocenę formalną

pobierz

 

Formularze zgłoszeniowe wszystkich organizacji

pobierz

 

powróć