Pin It

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2023 rok zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości            1 500 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielane w trybie pozakonkursowym tzw. „małych dotacji” organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812).

Składanie ofert przez generator Witkac.pl będzie możliwe od 1 lutego 2023 r. do momentu wyczerpania limitu środków.

Dodatkowych informacji w zakresie składania ofert w trybie pozakonkursowym udzielają pracownicy Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu – Biuro Sportu, pod numerami telefonów:
  • Beata Krawczuk - tel. (22) 59 79 417
  • Bartłomiej Wasilewski - tel. (22) 59 79 436
  • Włodzimierz Figarski – Kierownik Biura Sportu, tel. (22) 59 79 414
Szczegóły dotyczące naboru

 

powróć