Pin It

Zakończyło się głosowanie na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego stanowiącego załącznik do uchwały nr 434/392/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2023 r. publikuje się wyniki głosowania na kandydatów w poszczególnych podregionach.

mazowiecka-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego_wyniki

Dodatkowych informacji w sprawie udziela pracownik Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych,  Marzena Kuchta, tel. 22 437 94 74, e-mail: marzena.kuchta@mazovia.pl.

Załącznik _ Wykaz głosów oddanych na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

pobierz

 
 
 
 
 
 
powróć