Pin It
Uchwałą nr 100/23 z dnia 23 maja 2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął nabór wniosków i przyznał dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zabytków 2023”. 
 
W ramach programu przyznano dotacje 148 podmiotom w łącznej kwocie 13 800 000 zł.
W terminie naboru wpłynęło 255 wniosków, z których wymogów formalnych nie spełniło 49. Pozostałe 206 wniosków podlegało ocenie merytorycznej.
Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań, na które przyznano dotację, uregulowane zostaną w umowach zawartych pomiędzy Województwem a podmiotami, które otrzymały dotację.

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej są dostępne w systemie Witkac.pl.

 Wykaz przyznanych dotacji

pobierz

 

powróć