Pin It

29 sierpnia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1418/430/23 w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania publicznego
pn. „Wsparcie organizacji pozarządowych w trybie 
"małych dotacji" na rzecz uchodźców z Ukrainy” oraz przyznania dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na mocy ww. uchwały uznano celowość realizacji 15 zadań i przyznano dotacje na ich realizację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 Uchwała o rozstrzygnięciu

pobierz

 

 Załącznik do uchwały

pobierz

 

 

3 sierpnia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1353/426/23 w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania publicznego
pn. „Wsparcie organizacji pozarządowych w trybie 
"małych dotacji" na rzecz uchodźców z Ukrainy” oraz przyznania dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na mocy ww. uchwały uznano celowość realizacji 10 zadań i przyznano dotacje na ich realizację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 Uchwała o rozstrzygnięciu

pobierz

 Załącznik do uchwały

pobierz1 sierpnia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1320/425/23 w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania publicznego
pn. „Wsparcie organizacji pozarządowych w trybie 
"małych dotacji" na rzecz uchodźców z Ukrainy” oraz przyznania dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na mocy ww. uchwały uznano celowość realizacji 30 zadań i przyznano dotacje na ich realizację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 Uchwała o rozstrzygnięciu

pobierz

 Załącznik do uchwały

pobierz

 

powróć