Pin It

1 sierpnia ruszył nabór zgłoszeń do Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman. Otrzymują ją osoby szczególnie zasłużone w działania na rzecz dzieci. Nagroda to dowód uznania dla nich, ale też sposób pielęgnowania pamięci o Alinie Margolis-Edelman, wybitnej lekarz i społecznik, założycielce Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która całe swoje życie poświęciła pomocy ludziom, a dzieciom w szczególności.

Już po raz trzynasty Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Fundacja Zeszytów Literackich przyznają Nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman. Ideą Nagrody jest promowanie i docenianie osób, które z energią, pasją i oddaniem pomagają dzieciom, dając im siłę, poczucie bezpieczeństwa i wiarę we własne możliwości. Nagroda jest też sposobem motywowania i inspirowania profesjonalistów, którzy działają na rzecz dzieci.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza do zgłaszania kandydatur do XIII edycji Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman. Zgłoszenia są przyjmowane od 1 sierpnia do 24 września br. Laureaci będą wybierani w dwóch kategoriach: osoba szczególnie zasłużona w działania na rzecz dzieci oraz organizacja pozarządowa, która w sposób szczególny pomaga dzieciom.

Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman ma na celu promowanie i docenianie osób i organizacji, które z energią, pasją i oddaniem pomagają dzieciom, dając im siłę, poczucie bezpieczeństwa i wiarę we własne możliwości. Nagroda to dowód uznania dla nich, ale też sposób pielęgnowania pamięci o Alinie Margolis-Edelman, wybitnej lekarce i społeczniczce, uczestniczce powstania warszawskiego, założycielce Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), która całe swoje życie poświęciła pomocy ludziom, a dzieciom w szczególności.

Zgłoś kandydaturę

Od 1 sierpnia br. można zgłaszać kandydatury do Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman. Zgłoszenia mogą nadsyłać osoby prywatne, organizacje społeczne, instytucje państwowe i samorządowe.

Zgłoszenie do Nagrody powinno zawierać:

  • wypełniony wniosek zgłoszeniowy na temat działalności kandydata/ki lub organizacji na rzecz dzieci i jego/jej osiągnięć;
  • CV kandydata/ki (dotyczy tylko kategorii I: osoba szczególnie zasłużona w działania na rzecz dzieci).

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: nagroda@fdds.pl do 24 września 2023 roku.
Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie: fdds.pl

Kandydatami mogą być m.in.:

  • wolontariusze lub pracownicy organizacji pozarządowych, sektora oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, wymiaru sprawiedliwości, nauczyciele, psychologowie, pedagodzy i edukatorzy, lekarze i pielęgniarki, asystenci społeczni, itp.
  • organizacje pozarządowe działające na terenie Polski.

Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Kapituła Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman, wybierze finalistów z każdej kategorii. W ostatecznym głosowaniu Kapituły, której przewodniczy Agnieszka Holland, nastąpi wybór zwycięzców. Laureaci otrzymają statuetkę oraz dyplomy.

Ceremonia wręczenia Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman odbędzie się podczas uroczystej gali, 17 listopada br. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Więcej informacji o Nagrodzie: https://fdds.pl/o-fundacji/co-nowego-w-fundacji/rusza-xiii-edycja-nagrody-im-aliny-margolis-edelman-na-zgloszenia-czekamy-do-24-wrzesnia.html#:~:text=Zapraszamy%20do%20zg%C5%82aszania%20kandydatur%20do%20XIII%20edycji%20Nagrody,organizacja%20pozarz%C4%85dowa%2C%20kt%C3%B3ra%20w%20spos%C3%B3b%20szczeg%C3%B3lny%20pomaga%20dzieciom.

 

 
 
 
powróć