Pin It

Zakończenie naboru ofert realizacji zadania publicznego   

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o zakończeniu z dniem 31 sierpnia 2023 r. naboru ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” zadanie pn. „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania” realizowanych w trybie pozakonkursowym (art. 19a) tzw. „małe dotacje”.

 


19 września 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1558/436/23 w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” w ramach zadania pn.: „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania” w roku 2023 oraz udzielenia dotacji na ich realizację.

Na mocy ww. uchwały uznano celowość realizacji 2 zadań i przyznano dotacje na ich realizację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 Uchwała o rozstrzygnięciu

pobierz

 Załącznik do uchwały

pobierz


1 sierpnia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1350/425/23 w sprawie zlecenia relizacji zadań publicznych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalości pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze "Działalnośc wspomagająca rozój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości" w ramach zadania pn.: " Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozowju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania" w roku 2023 oraz udzielenia dotacji na ich realizację.

Na mocy ww. uchwały uznano celowość realizacji 3 zadań i przyznano dotacje na ich realizację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 

 Uchwała o rozstrzygnięciu

pobierz

 Załącznik do uchwały

pobierz

 

 

powróć