Pin It

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ogłasza IV edycję programu własnego pod nazwą „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej”. W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków, w terminie od 2.11.2023 r. do 31.01.2024 r. do godz. 15:00. Nabór będzie się odbywał poprzez system Witkac.pl

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku prowadzi od 2021 roku unikatowy w skali kraju, inwestycyjny program własny finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej". Program dotujący realizację i konserwację form rzeźbiarskich w przestrzeni publicznej skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury jako odpowiedzialnych za przestrzeń publiczną oraz organizacji pozarządowych. Program ma na celu podniesienie świadomości estetycznej decydentów i odbiorców przestrzeni publicznej w Polsce. Równie istotna dla założeń projektu jest próba dokonania zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni poprzez: wypracowanie dobrych praktyk wyboru dzieł, konsultacje społeczne, serię edukacyjno-naukowych prelekcji, seminariów i webinariów analizujących zagadnienie od strony artysty - twórcy, zamawiającego - inwestora po odbiorcę - widza.

W latach 2021 - 2023 w ramach budżetu programu na poziomie niemal 7,5 mln zł, dofinansowano 88 obiektów rzeźbiarskich, ulokowanych przez 57 Beneficjentów w 42 miastach, miasteczkach i gminach.

Wysokość budżetu na rok 2024 wynosi 4 mln zł. Nabór odbywać się będzie elektronicznie poprzez platformę Witkac.pl w terminie 2 listopada 2023 r. - 31 stycznia 2024 r. Wnioskodawcy mogą aplikować na inwestycje w zakresie: realizacji nowych rzeźb według zamawianych projektów, zakupu lub utrwalenia istniejących dzieł, w celu umieszczenia ich w przestrzeni publicznej oraz konserwacji rzeźb, w tej przestrzeni już funkcjonujących. Trwałym efektem realizacji programu będzie grupa obiektów rzeźbiarskich - autorstwa wybitnych twórców - zrealizowanych na wysokim poziomie artystycznym, umieszczonych w przestrzeniach publicznych.

Nabór wniosków odbędzie się elektronicznie poprzez platformę Witkac.pl

Termin naboru: 2 listopada 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. 

Więcej informacji: rzezba-oronsko.pl/rzezba-dla-niepodleglej

Kontakt: program-rzezba21@rzezba-oronsko.pl

powróć