Pin It

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 155/23 z dnia 19 września 2023 przyjął „Strategię rozwoju kultury Województwie Mazowieckim na lata 2023-2027”oraz uchwałą nr 157/23 z dnia 19 września 2023 roku „Strategię rozwoju turystyki w Województwie Mazowieckim na lata 2023-2027”.

Departament Kultury, Promocji i Turystyki informuje, że uchwałą nr 155/23 z dnia 19 września 2023 przyjął „Strategię rozwoju kultury Województwie Mazowieckim na lata 2023-2027”oraz uchwałą nr 157/23 z dnia 19 września 2023 roku „Strategię rozwoju turystyki w Województwie Mazowieckim na lata 2023-2027”.

W związku z powyższym zadania konkursowe w obszarach: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Turystyka i krajoznawstwo” będą realizowały programy i cele z nowo przyjętych strategii.

Rekomendujemy, aby organizacje pozarządowe, które będą składały oferty w przyszłorocznych konkursach ofert w niniejszych obszarach, zapoznały się z zapisami ww. Strategii.

 Załącznik do uchwały nr 155/23 z dnia 19 września 2023 r. - "Strategia rozwoju kultury Województwie Mazowieckim na lata 2023-2027"

pobierz

 Załącznik do uchwały nr 157/23 z dnia 19 września 2023 r. - "Strategia rozwoju turystyki Województwie Mazowieckim na lata 2023-2027"

pobierz

 

powróć